Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

null

obsah

 • Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)

 

 • Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
 • Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • Nový institut pověřeného poskytovatele
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • Lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
 • Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna)
 • Nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • Mladiství a žáci
 • Financování (změna u vstupních prohlídek)
 • Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace (změna)
 • Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS), vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
 • Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 26. února 2019

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P129

Kategorie kurzu: Pracovní právo

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

Další kurzy lektora:

Zákoník práce a související zákony, některé jejich změny

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  19. prosince 2018, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P092C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Zákoník práce a související zákony, některé jejich změny

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  23. ledna 2019, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P114A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  24. ledna 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P136A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)