Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti

NÁLEŽITOSTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

NÁLEŽITOSTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

cíl

Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe.

obsah

 • Způsoby jednání v pracovněprávních vztazích – kdo právně jedná za zaměstnavatele, náležitosti podpisu, razítka, adresy, jednání na dálku, nejčastější chyby
 • Doručování dokumentů – jak doručovat výpověď, návrhy dohod, odvolání z funkce, mzdový výměr apod., volba způsobu doručení, doručování fikcí atd.

 

 • Vstupní (osobní) dotazník – jak má vypadat, na co se (ne)lze dotazovat uchazeče o zaměstnání a zaměstnance, limity z hlediska GDPR
 • Lékařský posudek – povinné náležitosti, posudkové závěry, rozlišení mezi posudky ve vztahu ke vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce
 • Pracovní smlouva – povinné náležitosti a další ujednání, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost atd.
 • Informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce
 • Jmenování na vedoucí pracovní místo versus tzv. doložky odvolatelnosti – vzory, nejčastější chyby
 • Výkon jiné práce, převedení, přeložení – dokumenty ke splnění nabídkové povinnosti
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru – příklady správné praxe, důsledky jednání mezi nepřítomnými, (ne)uvádění důvodů, důsledky na odstupné, podporu v nezaměstnanosti atd., obvyklé chyby
 • Tzv. vytýkací dopisy – různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování, způsoby doručení zaměstnanci
 • Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru – jak se vyvarovat nejčastějších chyb, vzory dokumentů podle jednotlivých důvodů rozvázání pracovního poměru, prekluzivní lhůty, zkušenosti ze soudní praxe
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – co a jak sjednávat, limity, odlišnosti od pracovního poměru
 • Kvalifikační dohoda – jak správně sjednat, rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace, další „chtěné“ náležitosti, vymahatelnost plnění
 • Dohoda o podmínkách výkonu práce z domova – tzv. plnohodnotný (čistý) a neplnohodnotný (řízený) home office, důsledky, příklady
 • Dohoda o sdíleném pracovním místě – jak správně sjednávat, vzor dohody
 • Dohody o srážkách ze mzdy (platu), započtení – kdy lze použít, příklady
 • Konkurenční doložka – jak a kdy lze použít, příklady správné praxe
 • Kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád – rozlišení, co a jak ve kterém z dokumentů sjednávat, stanovovat
 • Řešení dalších vzorových dokumentů navržených účastníky semináře

metody

Výklad, příklady z praxe, ukázka vzorů pracovněprávních dokumentů.
Lektor

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 25. března 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P141

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

Další kurzy lektora:

Zákoník práce, praktické dopady novely a výhled změn pro rok 2022

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  3. prosince 2021, 9-13 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O095

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Zákoník práce, praktické dopady novely a výhled změn pro rok 2022

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  3. prosince 2021, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P095

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Právní úprava dovolené, překážek v práci a evidence pracovní doby v aplikační praxi

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  10. ledna 2022, 9-13 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O109

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)