Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad,
dle zákoníku práce - 2denní

ONLINE SEMINÁŘ
PŘEKÁŽKY V PRÁCI

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

obsah

 • Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020
 • Co je závislá práce (souvislost s nelegální prací) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, přísné sankce

 

 • Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam, antidiskriminační zákon
 • Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života
 • Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020, ochrana a nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti a možnosti kontroly zaměstnanců (kamerové systémy a elektronická pošta), zákon o inspekci práce v této věci, pokuty
 • Doručování písemností podle novely ZP 2020, jejich podepisování
 • Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád
 • Zastoupení zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů a zastoupení zaměstnanců
 • Pracovnělékařská služba, způsob zajištění, lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, financování, lékařské posudky a pracovněprávní souvislosti, časté nejasnosti, např. u tzv. řidičů referentů, dopad mimořádných opatření vlády
 • Přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a zásadní změny podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
 • Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání (konkurenční doložka aj.)
 • Odchylky a chyby u pracovních poměrů manažerů, otázka souběhu funkcí v obchodněprávním a pracovněprávním vztahu (judikatura Nejvyššího soudu), jmenování a odvolání některých vedoucích zaměstnanců, změny podle novely ZP 2020
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), vyslání na pracovní cestu, možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnávání
 • Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody – organizační změny, hromadné propouštění, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, porušení povinností („pracovní kázně“) a jak se stanoví, povinnost zaměstnanců podrobit se testování na Covid-19, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům a další, neplatnost rozvázání, odstupné a jeho kompenzace Úřadem práce
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním
 • Agenturní zaměstnávání
 • Pracovní doba a její rozvržení, práce přesčas, chyby zaměstnavatelů a problémy
 • Práce mimo pracoviště (home office), nové sdílené pracovní místo
 • Dovolená po změnách od roku 2021
 • Odměňování, stejná mzda za stejnou práci, možnosti diferenciace mzdy
 • Průměrný výdělek (základní pravidla) a jeho vazba na nejnižší úroveň zaručené mzdy podle novely ZP 2020
 • Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti
 • Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje
 • Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP (včetně Covid-19) od r. 2021
 • Zákon o inspekci práce, přestupky
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. - 27. října 2021, 1. den: 9 - 17 h. (oběd), 2. den: 9 - 15 h.

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: O090

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  14. ledna 2022, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O124B

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  14. ledna 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P124B

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  14. ledna 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P161A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)