Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI
- komplexní výklad, dle zákoníku práce - 2denní

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

obsah

 • Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob
 • Co je závislá práce (souvislost s nelegální prací) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, přísné sankce
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam, antidiskriminační zákon

 

 • Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného života a přijatelných pracovních podmínek
 • Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020, ochrana a nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti a možnosti kontroly zaměstnanců (kamerové systémy a elektronická pošta), zákon o inspekci práce v této věci, pokuty
 • Doručování písemností podle novely ZP 2020, jejich podepisování
 • Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád
 • Zastoupení zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů
 • Pracovnělékařská služba po novele právní úpravy, způsob zajištění, lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, financování, lékařské posudky a pracovněprávní souvislosti, časté nejasnosti
 • Přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a zásadní změny podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
 • Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání (konkurenční doložka aj.)
 • Odchylky a chyby u pracovních poměrů manažerů, jmenování a odvolání některých vedoucích zaměstnanců
 • Změny pracovního poměrupřevedení na jinou práci (judikatura Nejvyššího soudu), vyslání na pracovní cestu, možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnávání
 • Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody – organizační změny, hromadné propouštění, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, porušení povinností („pracovní kázně“) a jak se stanoví, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům a další, neplatnost rozvázání, odstupné a jeho kompenzace Úřadem práce
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním
 • Agenturní zaměstnávání
 • Pracovní doba a její rozvržení, práce přesčas, chyby zaměstnavatelů a problémy
 • Práce mimo pracoviště (home office), sdílené pracovní místo
 • Dovolená po změnách od roku 2021
 • Odměňování, stejná mzda za stejnou práci, možnosti diferenciace mzdy
 • Průměrný výdělek (základní pravidla) a jeho vazba na nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti a částečné práce
 • Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje
 • Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP (včetně Covid-19) od r. 2021
 • Zákon o inspekci práce, přestupky
 
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 27. - 28. dubna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P128

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

6 900 Kč (s DPH 8 349 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  13. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P157A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce a související zákony

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  27. ledna 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P129A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  8. února 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P130

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online