Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRÁVNÍ ÚPRAVA DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI
A PRACOVNÍ DOBY

NOVINKA
ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

cíl

Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené, různých typů překážek v práci, to vše ve vazbě na rozvrhování a evidenci pracovní doby.

obsah

  • Právo na dovolenou a její výměra – praktické problémy, příklady výpočtů, zaokrouhlování, dodatková dovolená, změna zaměstnání
  • Rozvrh čerpání dovolené a její určení, určení dovolené při nesplnění podmínek, úhrada nákladů za dovolenou, přerušení dovolené, dovolená po mateřské, hromadné čerpání dovolené

 

  • Dovolená a svátek – praktické problémy, sporné problémy
  • Krácení dovolené, dovolená a výkon veřejné funkce, kontrola dodržování povinností
  • Právní úprava překážek v práci – dočasná pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská a tzv. otcovská, jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, výkon občanské povinnosti, zákonem neupravené překážky v práci
  • Oznamování a prokazování překážek v práci na straně zaměstnance
  • Prostoj, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, částečná nezaměstnanost, překážky v práci při pracovní cestě
  • Právní úprava pracovní doby – principy rozvrhování a evidence pracovní doby
  • Práce z domova, pružné rozvržení pracovní doby a atypické formy rozvržení pracovní doby, práce přesčas, výkladové problémy v oblasti pracovní doby

metody

Výklad na příkladech z praxe, interaktivní diskuze.
Lektor

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 7. ledna 2019

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P121

Kategorie kurzu: Pracovní právo

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

Další kurzy lektora:

Pracovněprávní dokumenty a jejich náležitosti

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  29. března 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)