Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PROJEKTOVÝ MANAŽER - 2denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

CO MÁ ZNÁT A UMĚT ÚSPĚŠNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽER

VEDENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

VEDENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

 

Projektoví manažeři jsou zvyklí pracovat s čísly, daty, harmonogramy, a ačkoliv by se mohlo zdát, že jejich kvalita spočívá především v tvrdých dovednostech, opak je pravdou. Vést projekty nebo se na nich podílet vyžaduje také množství měkkých dovedností, jako jsou komunikace, nastavování a dosahování dohod, výběr, motivace a zapojení týmu a především pak silnou odolnost a schopnost řídit sebe sama. Chcete se ve svých měkkých dovednostech zlepšit? Tento kurz Vám to umožní.

pro

Určeno pro začínající projektové manažery a všechny, kteří jsou aktivně zapojeni do projektů různého typu.

obsah

 • Skutečná role projektového manažera – splňujete ji?
 • Definice a nastavování dosažitelných cílů
 • Efektivní plánování nejen při větším množství projektů
 • Sestavení fungujícího týmu jako základní stavební kámen
 • Motivace nejen sebe samotných, ale také ostatních

 

 • Nezbytné delegování a kontrola dílčích činností
 • Umění prosadit se a obhájit svůj názor v rámci projektového řízení
 • Self-management aneb začněme nejprve u sebe
 • Jak zvládnout nápor a stres
 • Sdílení nejlepší praxe
Lektor

Mgr. Vanda Šmolíková

lektorka měkkých dovedností, zabývá se psychoterapií, je kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii, pracovala jako konzultant a headhunter v personální agentuře a také jako obchodník

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 18. dubna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P022A

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

EFEKTIVNOST INVESTIČNÍCH VARIANT

EFEKTIVNOST INVESTIČNÍCH VARIANT

pro

Určeno pro ty, kteří si kladně odpoví na následující otázky: 1. Zamýšlíte realizaci projektu, posuzujete možnosti jeho financování nebo investiční varianty? 2. Potřebujete si spočítat návratnost investice nebo určit výhodnější variantu? 3. Rádi byste k posouzení vhodnosti a ekonomické efektivnosti zamýšleného projektu využívali vhodné ukazatele? Vhodné i pro posuzovatele finančních rozpočtů projektů – investory, bankovní specialisty.  

cíl

Úspěšnost finančního řízení projektu je jednou z podmínek úspěšné realizace všech projektů. Cílem semináře je naučit účastníky metody sestavení projektového plánu při zdravém financování a s tím spojených peněžních toků. Naučíte se sestavovat ekonomický plán projektu a vyhodnocovat investiční varianty. Získáte prakticky využitelný nástroj sledování a řízení finanční stránky při realizaci projektu.

obsah

 • Zásady efektivního finančního řízení projektu
 • Role finančního manažera projektu
 • Sestavení rozpočtu projektu
  • Rozpočet výnosů a příjmů, časové posuny
  • Dílčí rozpočty výroby, materiálu, mezd, obalů a fixních nákladů
  • Odpisový plán a plán splácení úvěru

 

 • Plán investic a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant
  • Porovnání více investičních variant s využitím ukazatelů výnosnosti
  • ROI – návratnost investic
  • Čistá současná hodnota
  • Vnitřní výnosové procento
  • Doba návratnosti

 

 • Plánové manažerské přehledy
  • Rozpočtová výsledovka
  • Plán cash flow
  • Rozpočtová rozvaha
  • Finanční ukazatele projektu

 

 • Finanční řízení při realizaci projektu
  • Rozvržení peněžních toků
  • Řízení pracovního kapitálu
  • Vyhodnocování finančních ukazatelů projektu – rentability, návratnosti investic, dluhové služby
 

metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po sestavení a rozbor finančních plánů s ukázkou v MS Excel. Modelové příklady z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování finančních analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů společností

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 19. dubna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P022B

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

Cyklus Projektový manažer - 2denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 18. - 19. dubna 2023

Čas: 9-17 hod.

Kód: P022

Kategorie: Organizační management a vedení lidí

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 3denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková, Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  7. - 9. srpna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P089

Cena: 14 500 Kč  (s DPH 17 545 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Trénink výběrového rozhovoru

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  7. srpna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P089A

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Trénink pohotových reakcí v komunikaci

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  1. září 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P030A

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online