Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PROJEKTOVÝ MANAŽER - 2denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

CO MÁ ZNÁT A UMĚT ÚSPĚŠNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽER

VEDENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

VEDENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

Pro

Určeno pro Trénink je určen manažerům i těm, kteří se připravují na roli projektového manažera. Zároveň je vhodné i pro všechny zaměstnance, kteří se věnují realizaci různých projektů, které probíhají napříč celou firmou.

Obsah

KDO JSME, CO CHCEME A JAK TOHO DOSÁHNEME
 • Propojení firemního poslání, vize a hodnot s projektovým řízením
 • Jak podpořit celofiremní výsledky skrze projekty
 • Jak je správně zacílit
METODIKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 
 • Každý projekt má svého vlastníka, tým řešitelů, harmonogram, jednotlivé kroky alias milníky – je plánovaný 

 

a předvídatelný, má svůj cíl
 • Dokážeme jej reportovat a omezujeme překvapení z toho, že něco není…
ZAČLENĚNÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DO FIREMNÍ KULTURY
 • Co vše musíme nastavit, aby projektové řízení fungovalo
 • Na co si dát pozor
 • Jaký nástroj pro správu projektového řízení zvolit
PRAKTICKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE
 • Školení bude naplněno nejen teorií, ale nutně bude propojeno s praxí
 • Účastníci si vše prakticky vyzkouší, aby byli připraveni pro použití v jejich běžné pracovní praxi

Metody

Trénink je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Výklad i modelové situace.
Lektor

Martin Hradský

od roku 2005 vede týmy a působí na manažerských pozicích, aktuálně pracuje jako interim manažer a nezávislý konzultant a lektor, podílí se na optimalizačních projektech a pomáhá zavádět systémy zlepšování, jako lektor a konzultant se pohybuje v prostředí jak českých, tak zahraničních firem, systematicky vyhledává „Best practices“ (nejlepší dovednosti) a předává je účastníkům jeho workshopů a tréninků, v úzkém týmu vytvořil projekt „Století Fatry“, který se stal třetím nejlepším HR projektem roku 2017, je člověkem, jenž inspiruje druhé, dokáže lidi propojovat a podporovat je při jejich snahách o profesní i osobnostní růst

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 2. dubna 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P024A

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

EFEKTIVNOST INVESTIČNÍCH VARIANT

EFEKTIVNOST INVESTIČNÍCH VARIANT

Pro

Určeno pro ty, kteří si kladně odpoví na následující otázky: 1. Zamýšlíte realizaci projektu, posuzujete možnosti jeho financování nebo investiční varianty? 2. Potřebujete si spočítat návratnost investice nebo určit výhodnější variantu? 3. Rádi byste k posouzení vhodnosti a ekonomické efektivnosti zamýšleného projektu využívali vhodné ukazatele? Vhodné i pro posuzovatele finančních rozpočtů projektů – investory, bankovní specialisty.

Cíl

Úspěšnost finančního řízení projektu je jednou z podmínek úspěšné realizace všech projektů. Cílem semináře je naučit účastníky metody sestavení projektového plánu při zdravém financování a s tím spojených peněžních toků. Naučíte se 

 

sestavovat ekonomický plán projektu a vyhodnocovat investiční varianty. Získáte prakticky využitelný nástroj sledování a řízení finanční stránky při realizaci projektu.

Obsah

 • Zásady efektivního finančního řízení projektu
 • Role finančního manažera projektu
 • Zásadní principy finančního řízení
 • Plánové manažerské přehledy a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant
  • Rozpočtová rozvaha
  • Rozpočtová výsledovka
  • Plán cash flow
  • Finanční ukazatele projektu
  • ROI – návratnost investic
  • Čistá současná hodnota
  • Vnitřní výnosové procento
  • Doba návratnosti
 • Finanční řízení při realizaci projektu
  • Řízení pracovního kapitálu
  • Vyhodnocování finančních ukazatelů projektu – rentability, návratnosti investic, dluhové služby

Metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po sestavení a rozbor finančních plánů s ukázkou v MS Excel. Modelové příklady z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování finančních analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů společností

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 28. května 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P024B

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd

Cyklus Projektový manažer - 2denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 2. dubna a 28. května 2024

Čas: 9-16 hod.

Kód: P024

Kategorie: Organizační management a vedení lidí

9 500 Kč (s DPH 11 495 Kč) , oběd

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Kalkulace nákladů a cen

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  26. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P075

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Pouze prezenčně

Finanční řízení pro nefinanční manažery - 2denní

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  22. - 23. května 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P077

Cena: 11 400 Kč  (s DPH 13 794 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online