Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ
- jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

NESTRESUJÍCÍ STYL VEDENÍ

NESTRESUJÍCÍ STYL VEDENÍ

„Je zřejmé, že jako vedoucí potřebuji podporovat, držet své lidi. Co však drží a bude držet mne?“  

Pro

Určeno pro vedoucí týmů, kteří chtějí být oporou svým lidem, a kteří vnímají, že aby toto dokázali, potřebují dlouhodobě zůstávat v kontaktu s vlastními zdroji a udržovat se v optimální mentální, emoční i fyzické kondici.

Cíl

Získat náměty pro udržení si dobré osobní kondice i v situaci vysokých pracovních nároků, získat konkrétní, v praxi použitelné nástroje pro předcházení stresu, případně pro jeho odbourání, pokud již nastal. Získat konkrétní inspiraci, náměty pro vytváření nestresujícího vztahového prostředí a pro poskytování opory svým lidem.

Obsah

Východisko: Osobní stabilita a určité psychické a energetické rezervy na straně vedoucího jsou předpokladem jeho schopnosti být oporou svému týmu. 
Postarání se o sebe
 • Individuální zátěžová odolnost, osobní kondice, kvalita jako „štít“ proti stresu a přetížení a jako zdroj energie pro každodenní jednání – jak ji vytvářet, posilovat
 • Mentální, psychické zdroje – koncept hardiness, osobní stabilita, vhodné zacházení s emocemi a jejich ovlivňování – naučený optimismus, emoční inteligence, vztah myšlení a emocí, osobní smysl a hodnotové ukotvení jako zdroj
 • Fyzické zdroje – předcházení únavě, péče o kondici jak v průběhu dne, tak dlouhodobě, pohybové aktivity a jejich využití
 • Režim práce a odpočinku; jak odpočívat, co o roli odpočinku zjišťují neurovědy, předcházení hrozbě vyhoření
 • Umění se uvolnit – druhy relaxačních technik a jejich časová náročnost a uplatnění v praxi, možnosti rychlé relaxace, které lze využít i během pracovního dne
Péče o tým
 • Nestresující styl vedení – dialog, ne monolog, zřetel na výsledky i vztahy
 • Pro pracovníky je klíčové, jak prožívají svůj vztah s přímým nadřízeným – posilování důvěry v pracovním vztahu (čím vším lze), citové konto, podmínky psychologicky podporujícího vztahu (co to obnáší v každodenní praxi), zájem o pracovníky, osobní pozornost, akceptace, nepřehlížení příležitostí k ocenění, formy ocenění, projevení respektu, vhodný způsob reagování na chybu, společné učení se zvládání potíží, autenticita vedoucího
 • Protistresová organizační opatření – systém rušení/nerušení, předstih v zadávání úkolů, podpora takových forem využití přestávek, které pomáhají k regeneraci sil
 • Jak v komunikaci zohlednit náročnost úkolů a časový tlak, zaměřování pozornosti více k hrozbám nebo k opěrným pilířům?
 • Pozitivní bilance, příznivé emoce, přepínače emočních stavů
 • Autodeterminace: kde lze, poskytnutí autonomie ve volbě dalších kroků jako motivační a protistresový faktor
 • Metoda TIC-TOC
 • Síla volby slov: Reichův test zájmen
 • Síla začátků a konců

Metody

Interaktivní výklad, krátké prezentace lektora, moderovaná diskuze. Cvičení, ukázky kompenzačních aktivit. Společné hledání konkrétních inspirací, přínosů pro navazující praxi jednotlivých účastníků.
Lektor

PaedDr. Pavel Štursa

lektor a trenér osobních a komunikačních dovedností s rozsáhlou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 7. března 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P058

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Nově parťákem nebo mistrem

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  6. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P025

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Jak překonat odkládání úkolů - prokrastinaci

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  2. dubna 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P056

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Jednání s podřízenými a zvládání konfliktních situací pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  3. - 4. dubna 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P026

Cena: 11 400 Kč  (s DPH 13 794 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online