Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ
- jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

NESTRESUJÍCÍ STYL VEDENÍ

NESTRESUJÍCÍ STYL VEDENÍ

 

„Je zřejmé, že jako vedoucí potřebuji podporovat, držet své lidi. Co však drží a bude držet mne?“

pro

Určeno pro vedoucí týmů, kteří chtějí být oporou svým lidem, a kteří vnímají, že aby toto dokázali, potřebují dlouhodobě zůstávat v kontaktu s vlastními zdroji a udržovat se v optimální mentální, emoční i fyzické kondici.

cíl

Získat náměty pro udržení si dobré osobní kondice i v situaci vysokých pracovních nároků, získat konkrétní, v praxi použitelné nástroje pro předcházení stresu, případně pro jeho odbourání, pokud již nastal. Získat konkrétní inspiraci, náměty pro vytváření nestresujícího vztahového prostředí a pro poskytování opory svým lidem.

obsah

Východisko: Osobní stabilita a určité psychické a energetické rezervy na straně vedoucího jsou předpokladem jeho schopnosti být oporou svému týmu.
Postarání se o sebe
  • Individuální zátěžová odolnost, osobní kondice, kvalita jako „štít“ proti stresu a přetížení a jako zdroj energie pro každodenní jednání – jak ji vytvářet, posilovat
  • Mentální, psychické zdroje – koncept hardiness, osobní stabilita, vhodné zacházení s emocemi a jejich ovlivňování – naučený optimismus, emoční inteligence, vztah myšlení a emocí, osobní smysl a hodnotové ukotvení jako zdroj
  • Fyzické zdroje – předcházení únavě, péče o kondici jak v průběhu dne, tak dlouhodobě, pohybové aktivity a jejich využití
  • Režim práce a odpočinku; jak odpočívat, co o roli odpočinku zjišťují neurovědy, předcházení hrozbě vyhoření
  • Umění se uvolnit – druhy relaxačních technik a jejich časová náročnost a uplatnění v praxi, možnosti rychlé relaxace, které lze využít i během pracovního dne
Péče o tým
  • Nestresující styl vedení – dialog, ne monolog, zřetel na výsledky i vztahy
  • Pro pracovníky je klíčové, jak prožívají svůj vztah s přímým nadřízeným – posilování důvěry v pracovním vztahu (čím vším lze), citové konto, podmínky psychologicky podporujícího vztahu (co to obnáší v každodenní praxi), zájem o pracovníky, osobní pozornost, akceptace, nepřehlížení příležitostí k ocenění, formy ocenění, projevení respektu, vhodný způsob reagování na chybu, společné učení se zvládání potíží, autenticita vedoucího
  • Protistresová organizační opatření – systém rušení/nerušení, předstih v zadávání úkolů, podpora takových forem využití přestávek, které pomáhají k regeneraci sil
  • Jak v komunikaci zohlednit náročnost úkolů a časový tlak, zaměřování pozornosti více k hrozbám nebo k opěrným pilířům?
  • Pozitivní bilance, příznivé emoce, přepínače emočních stavů
  • Autodeterminace: kde lze, poskytnutí autonomie ve volbě dalších kroků jako motivační a protistresový faktor
  • Metoda TIC-TOC
  • Síla volby slov: Reichův test zájmen
  • Síla začátků a konců

metody

Interaktivní výklad, krátké prezentace lektora, moderovaná diskuze. Cvičení, ukázky kompenzačních aktivit. Společné hledání konkrétních inspirací, přínosů pro navazující praxi jednotlivých účastníků.
Lektor

PaedDr. Pavel Štursa

lektor a trenér osobních a komunikačních dovedností s rozsáhlou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 12. dubna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P061

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Jak zadávat úkoly podřízeným - pro mistry

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  21. června 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P028

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nově parťákem nebo mistrem

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  6. září 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P023

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Time management - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  11. - 12. října 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P041

Cena: 11 400 Kč  (s DPH 13 794 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online