Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi

MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDLA

MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDLA

pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, správce vozového parku, právníky zabývajícími se pracovním právem.

cíl

Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi s tím, že seminář bude zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se zaměří hlavně na používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), zmíněna ale budou i úskalí používání soukromých vozidel zaměstnanců (vlastněných jiným subjektem než zaměstnavatelem).

 

Okrajově budou zmíněny i povinnosti týkající se řidičů z povolání, tedy zaměstnanců, kteří mají jako druh práce sjednáno (také) řízení, popřípadě těch, kteří ke své práci musejí řídit vozidlo, ačkoliv to nebylo výslovně sjednáno v pracovní smlouvě (např. zásobovač nebo opravář/montér u zákazníků). Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným rizikům a sankcím, ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

obsah

  • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady
  • Možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu)
  • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla, jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla?, lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
  • Vysvětlení zvláštností ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost, a to při zohlednění podstatné novely příslušných předpisů (zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., a na něj navazující prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb.) z konce roku 2017, která vedla zejména k tomu, že obvykle řídící řidiči-referenti musejí absolvovat prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem
  • Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty; budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel)
  • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, zejména z pohledu GDPR, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti (které od poloviny roku 2017 mohou trestat pokutami i inspektoráty práce), tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků („černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.)
  • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy)
  • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz)
Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 20. října 2021

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P106

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč)

Další kurzy lektora:

Služební vozidlo v praxi

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  20. října 2021, 14-17 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O106

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  25. října 2021, 14-17 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O183

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  25. října 2021, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P183

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)