Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi

MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDLA

MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDLA

pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, správce vozového parku, právníky zabývajícími se pracovním právem.

cíl

Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel s tím, že seminář bude zaměřen na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi, a tím zabránit možným rizikům a sankcím, ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

obsah

  • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady
  • Možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu)
  • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla, jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla?, lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
  • Vysvětlení specifik ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost, a to při zohlednění právní úpravy pracovnělékařských služeb (podstatně dotčených ve vztahu k řidičům-referentům novelou z konce roku 2017), která v současné době vyžaduje, aby obvykle řídící řidiči-referenti absolvovali prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem
  • Seznámení s povinnými přestávkami v řízení a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty; budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů
  • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS (resp. kamer), a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, zejména z pohledu GDPR, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti (které od poloviny roku 2017 mohou trestat pokutami i inspektoráty práce), tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků („černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.)
  • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy)
  • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz)
Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 19. října 2022

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P116

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Ukládání povinností zaměstnancům aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů a dohod se zaměstnanci

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  8. prosince 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P111

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  14. února 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P143

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Mateřská a rodičovská dovolená - pracovněprávní a mzdové aspekty

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal, Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  25. května 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P178

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online