Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

SMLOUVY ve veřejných zakázkách

NOVINKA
RIZIKA ZADÁVACÍHO PROCESU

RIZIKA ZADÁVACÍHO PROCESU

pro

Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. Může se jednat zejména o veřejné zadavatele, dodavatele a poradce, advokáty, podnikové právníky, manažery a širší veřejnost zabývající se problematikou veřejných zakázek.

cíl

Cílem semináře je seznámení s právní úpravou veřejných zakázek z pohledu právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb. ve spojení se soukromoprávní úpravou závazkového práva (zejména při uzavírání smluv, jejich obsahem, plněním i ukončováním), a to jak z pohledu případných zadavatelů, tak také dodavatelů.

 

V rámci programu budou účastníci upozorněni na některá rizika spojená se zadávacími procesy při přípravě smluvních podmínek, představujících pravidelný obsah zadávací dokumentace. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře podle jejich momentálních potřeb.

obsah

  • Vztah zákona o zadávání veřejných zakázek a občanského zákoníku
  • Důvody neplatnosti či zdánlivosti smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku
  • Zajištění splnění povinností ze smluv na veřejnou zakázku, a to včetně zajištění v rámci zadávacích řízení (finanční jistota, bankovní záruka, pojištění jistoty)
  • Způsoby ukončení smluv uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku (vč. například odstoupení, výpovědi, změny dodavatele či zadavatele, narovnání aj.)
  • Smlouvy uzavírané v oblasti veřejných zakázek – jejich podstatné náležitosti a specifika (smlouva o administraci veřejné zakázky, smlouva o založení společnosti (sdružení), subdodavatelské smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace, rámcová dohoda aj.)
  • Smluvní typy ve veřejných zakázkách (dílo, příkaz, koupě/dodávky, služby, stavební práce)
  • Nejčastější ujednání a nejčastější chyby ve smlouvách uzavíraných v zadávacích řízeních na veřejnou zakázku, vč. návrhů vzorových smluvních ujednání
  • Předsmluvní odpovědnost dodavatele a zadavatele (vč. otázek souvisejících s vázaností nabídkou, respektive zadávací dokumentací)
  • Povinnost nahradit škodu způsobenou nesprávnou radou poskytnutou administrátorem veřejné zakázky, náhrada škody požadovaná po dodavateli a po zadavateli veřejné zakázky po uzavření smlouvy
  • Dotazy a diskuze

metody

Výklad na případech z praxe, interaktivní diskuze.
Lektor

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

advokát zabývající se dlouhodobě oblastí náhrady škody a práva veřejných zakázek

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 19. května 2022

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P106

Kategorie kurzu: Obchodní právo

Poptat jako firemní kurz