Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

TRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ - 4denní

LETNÍ SEMINÁŘ

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

MODERNÍ RÉTORIKA - 2denní

TECHNIKA ŘEČI

TECHNIKA ŘEČI

pro

Určeno pro všechny, kteří chtějí a potřebují mít přirozený hlasový projev, sebevědomě mluvit a zvládat veřejná vystoupení.

cíl

Kultivovaný mluvený a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka. Ledacos vypoví o jeho psychickém i fyzickém stavu. Osvojením dovedností práce s hlasem a principů moderní rétoriky můžete zlepšit svoje sebevědomí a sebepojetí nejen ve veřejném vystupování, ale také svou komunikační schopnost v různých situacích.

obsah

 • Mapování individuálních potřeb účastníků
 • Jak docílit, aby byl Váš hlas znělý a nosný a přirozený (držení těla, dech)
 • Jak mít možnost mluvit dlouho a bez námahy, umět využívat sílu hlasu
 • Technika řeči (artikulace a správná výslovnost)
 • Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích
 • Zvládání trémy
 • Jak umět svým hlasovým projevem vyjádřit myšlenku a zážitek
 • Výrazová hlediska mluveného i čteného projevu
 • Jak se podílí neverbální složky výrazu na schopnosti bohatého a srozumitelného verbálního projevu
 • Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
 • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti
 • Jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost
 • Jak používat vědomý hlasový projev ve své profesi či případně v osobním životě

metody

Trénink je citlivě veden s důrazem na osobní přístup lektorky k účastníkům, jako velmi praktický a mimořádně interaktivní. Součástí kurzu jsou týmová i individuální cvičení, modelové situace, hry, videotrénink a precizní zpětná vazba.

poznámka


Doporučujeme účastníkům, aby přišli na seminář v pohodlném oblečení.
Lektor

MgA. Miroslava Vydrová

vystudovala DAMU – obory herectví, improvizace a výchovná dramatika, má bohaté zkušenosti z divadelní praxe (klasické divadlo i alternativní), lektorování v práci s hlasem, výrazem a vystupováním se věnuje 20 let s různými skupinami i sólově

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 10. - 11. srpna 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P031A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

10 600 Kč (s DPH 12 826 Kč) , oběd

EFEKTIVNÍ PREZENTACE - naučte se, aby i suchá data posluchače bavila - 2denní

JAK ZAUJMOUT POSLUCHAČE

JAK ZAUJMOUT POSLUCHAČE

pro

Určeno pro všechny, kteří se chtějí naučit „prodat“ sebe, svou práci, výsledky, projekty, produkty, služby apod., chtějí se zdokonalit v oblasti prezentačních dovedností, získat nové dovednosti a znalosti, tipy a triky a chtějí v dané oblasti dosáhnout úspěchu.

cíl

 • Rozšířit vědomosti a dovednosti prezentujícího
 • Poznat své silné stránky v souvislosti s vedením prezentace
 • Naučit se sestavovat prezentaci tak, aby byla efektivní a splnila cíl
 • Obdržet konstruktivní zpětnou vazbu na svá vystoupení a doporučení pro rozvoj v žádoucích oblastech

obsah

 • Sebepoznání v oblasti prezentačních dovedností
 • Struktura prezentace – zásady při přípravě a sestavování prezentace, na co se zaměřit, co vše vzít v úvahu, s čím vším počítat a na co nezapomenout – klíčové prvky a momenty v prezentacích
 • Vytvoření pozitivního prvního dojmu, co působí přesvědčivě, jak zaujmout posluchače a udržovat jejich pozornost po celou dobu prezentace
 • Zásady přednesu při prezentaci – celkový dojem, práce s hlasem, postoj, gesta, práce s prostorem a pomůckami, ovlivňování posluchačů pomocí neverbální komunikace
 • Jak posluchač vnímá a co si pamatuje – způsoby, jak zvýšit zapamatovatelnost prezentace
 • Pomůcky při prezentaci – dobrý sluha, ale zlý pán – jak se stát pánem situace a využívat pomůcky ve svůj prospěch, kombinování pomůcek a možnosti jejich využití
 • Tréma – jak vzniká, jak jí předcházet a regulovat ji
 • Mistrovství improvizace – jak si poradit s nenadálými situacemi
 • Komunikace s publikem a moderování diskuze – jak zacházet s diskuzí a otázkami během prezentace či po ní, jak si poradit s otázkami a námitkami účastníků
 • Tipy na vytváření snímků v MS PowerPoint, doporučení množství barev a textu na snímcích
 • Praktický nácvik na reálných prezentacích
 • Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj

metody

Interaktivní seminář vedený formou diskuze, budete se učit díky praktickému procvičování, videotréninku, následnému rozboru a konstruktivní zpětné vazbě.
Lektor

Mgr. Petra Šimková

pracuje jako lektorka a koučka od roku 2002. Prostřednictvím vzdělávacích programů a týmového koučování rozvíjí dovednosti zaměstnanců českých i zahraničních společností. Je autorkou blogu a elektronických knih v oblasti osobního rozvoje.

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 12. - 13. srpna 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P031B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

10 600 Kč (s DPH 12 826 Kč) , oběd

Cyklus Trénink prezentačních dovedností - 4denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 10. - 13. srpna 2020

Čas: 9-17 hod.

Kód: P031

Kategorie: Rozvoj osobnosti

16 500 Kč (s DPH 19 965 Kč) , oběd

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.