Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

MODERNÍ RÉTORIKA - 2denní

TECHNIKA ŘEČI

TECHNIKA ŘEČI

pro

Určeno pro všechny, kteří chtějí a potřebují mít přirozený hlasový projev, sebevědomě mluvit a zvládat veřejná vystoupení.

cíl

Kultivovaný mluvený a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka. Ledacos vypoví o jeho psychickém i fyzickém stavu. Osvojením dovedností práce s hlasem a principů moderní rétoriky můžete zlepšit svoje sebevědomí a sebepojetí nejen ve veřejném vystupování, ale také svou komunikační schopnost v různých situacích.

obsah

 • Mapování individuálních potřeb účastníků
 • Jak docílit, aby byl Váš hlas znělý a nosný a přirozený (držení těla, dech)
 • Jak mít možnost mluvit dlouho a bez námahy, umět využívat sílu hlasu
 • Technika řeči (artikulace a správná výslovnost)
 • Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých situacích
 • Zvládání trémy
 • Jak umět svým hlasovým projevem vyjádřit myšlenku a zážitek
 • Výrazová hlediska mluveného i čteného projevu
 • Jak se podílí neverbální složky výrazu na schopnosti bohatého a srozumitelného verbálního projevu
 • Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
 • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti
 • Jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost
 • Jak používat vědomý hlasový projev ve své profesi či případně v osobním životě

metody

Trénink je citlivě veden s důrazem na osobní přístup lektorky k účastníkům, jako velmi praktický a mimořádně interaktivní. Součástí kurzu jsou týmová i individuální cvičení, modelové situace, hry, videotrénink a precizní zpětná vazba.

poznámka


Doporučujeme účastníkům, aby přišli na seminář v pohodlném oblečení.
Lektor

MgA. Miroslava Vydrová

vystudovala DAMU – obory herectví, improvizace a výchovná dramatika, má bohaté zkušenosti z divadelní praxe (klasické divadlo i alternativní), lektorování v práci s hlasem, výrazem a vystupováním se věnuje 20 let s různými skupinami i sólově

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 3. - 4. srpna 2021

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P039A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

10 600 Kč (s DPH 12 826 Kč) , oběd