Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

ROZBOR ZISKOVOSTI

ROZBOR ZISKOVOSTI

pro

Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti.

cíl

Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací co možná nejsrozumitelnějším způsobem, přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační strukturou firmy a vhodných metodách kalkulací tak, aby se rozpočty a kalkulace staly skutečným nástrojem pro řízení, a rovněž umožnit efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů a porovnání plánových a výsledných kalkulací.

obsah

  • Užitečnost rozpočtů, rozpočty a kalkulace v neúčetní praxi
  • Finanční řízení: současné pojetí finančního řízení ve firmách a jeho limity, vymezení principů a zásad rozpočtování, rozpočetnictví a systém řízení podniku
  • Celofiremní a střediskové rozpočty: hodnotové plánování a rozpočetnictví, vztahy mezi vnitropodnikovými útvary, časová koordinace, kontrola rozpočtů a analýza odchylek
  • Rozpočtová rozvaha a výsledovka a informace v nich obsažené, využitelnost v manažerské praxi
  • Základní finanční ukazatele: marže podniku a jejich sledování, příspěvky na úhradu, rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
  • Kalkulace: druhy kalkulací a jejich využití v různých firemních otázkách podle účelu použití pro definování nákladů na jednotku jednotlivých výkonů tak, aby firma v součtu neprodělala, a pro rozhodování o sortimentní skladbě tak, aby firma maximalizovala možný zisk
  • Cenotvorba: význam rozpočtování pro cenové kalkulace, zdůvodnění ceny, moderní metoda ABC, náklady přímé a nepřímé, jejich plánování a metody jejich rozpočtování
  • Řízení plánovacího procesu: operativní plány činnosti podniku, mimořádné plány a rozpočty, využití metody „řízení podle cílů“ (MBO – management by objectives)
  • Tradiční vs. moderní systémy rozpočtování: omezení a nedostatky tradičních systémů, nové přístupy k rozpočetnictví – rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting), koncept BB (beyond budgeting), ZBB (zero-based budgeting)
  • Argumentace pro aktivní řízení financování podniku: hlavní důvody pro tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich aktivní využívání, příklady úspěšných firem

metody

Interaktivní výklad, názorné příklady, modelové situace, řízená diskuze.  
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí, nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 22. - 23. května 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P079

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Co by měl znát ekonom z účetnictví - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  18. října 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P055

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vizualizace controllingových výstupů

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  25. října 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P054

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nákupní controlling - ekonomika pro nákupčí

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  15. listopadu 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P064

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online