Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY 2020/2021

ONLINE SEMINÁŘ
null

cíl

Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách, aktuálních výkladech, judikátech apod. v oblasti účetnictví a daní.

obsah

Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů.
 • Daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce ze zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací

 

 • Schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí
 • Daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty
 • Daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi
 • Zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020
 • Silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel
 • Daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně
 • Novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.
 • Změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní
 • Evidence tržeb – pozastavení EET a jeho praktické dopady
 • Prominutí správních poplatků
 • Vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad
 • Změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek
 • „Daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí
 • Daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.)
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty
 • Návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.
Lektor

Ing. Petr Kout, CSc.

daňový poradce

Tomáš Líbal

účetní poradce

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 29. ledna 2021

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: O187

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal

Datum:  22. února 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O204/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal , RNDr. Ivan Brychta

Datum:  22. února - 29. dubna 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P204/1

Cena: 5 900 Kč  (s DPH 7 139 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal

Datum:  22. února 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P204/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)