Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO POKROČILÉ
- spisové normy, elektronické dokumenty a jejich vyřazování,
upozornění na chyby a příklady z praxe

SKARTAČNÍ PLÁN V PRAXI

SKARTAČNÍ PLÁN V PRAXI

pro

Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů.

cíl

Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na:
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

obsah

Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití:
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • Tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu v praxi
  • Organizace práce s dokumenty, zásady vedení všech etap spisové služby s přihlédnutím k datovým schránkám, elektronickým dokumentům a elektronickým systémům spisové služby (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce)
  • Způsob a organizace ukládání dokumentů – příruční registratury, spisovny, správní archivy, veřejnoprávní archivy
  • Povinnosti vlastníků a původců archiválií, další informace související s péčí o dokumenty, povinnost spolupráce se státními archivy, správní delikty
Lektor

Mgr. Marie Procházková

archivářka Státního oblastního archivu v Praze, také se zabývá metodikou spisové služby

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 8. září 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P025

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)