Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi

SKARTAČNÍ PLÁN V PRAXI

SKARTAČNÍ PLÁN V PRAXI

Pro

soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů.

Cíl

Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na:
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • Další právní předpisy, standardy týkající se spisové služby (např. zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.)

Obsah

Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití:
  • Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů (co musí obsahovat, co je dobré v nich upravit a čeho se vyvarovat)
  • Podrobnosti výkonu spisové služby – základní pravidla pro digitální i listinné dokumenty v každé fázi jejich vývoje (příjem, evidence, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání)
  • Vyřazování dokumentů (skartační řízení, spolupráce s archivem)
Lektor

Mgr. Jiří Adámek

archivář a metodik spisové služby Státního oblastního archivu v Litoměřicích – oddělení metodiky, kontroly a výběru archiválií a evidence NAD

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 1. března 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P031

Kategorie kurzu: Organizační management a vedení lidí

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)