Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

cíl

Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu).

obsah

Daňový pohled
  • Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník
  • Věc, součást věci, příslušenství věci
  • Movité a nemovité věci
  • Obchodní majetek

 

  • (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek
  • Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku
  • Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku
  • Opravy a udržování jako daňový náklad
  • Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení
  • Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)
  • Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením
Účetní pohled (v účetnictví podnikatelských subjektů)
  • Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů
  • Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení
  • Časté chyby

 

Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.
Lektor

Ing. Petr Kout, CSc.

daňový poradce

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 27. října 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P155/1B

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal , RNDr. Ivan Brychta

Datum:  29. září - 12. listopadu 2020, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P155/1

Cena: 5 900 Kč  (s DPH 7 139 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal

Datum:  29. září 2020, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P155/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účetní a daňové změny 2020/2021

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal

Datum:  29. ledna 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P142

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)