Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM
aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů
a dohod se zaměstnanci

PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

Pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem.

Cíl

Účastníci semináře budou seznámeni s právní úpravou ukládání povinností, která nicméně není komplexní a jednoznačná. Pozornost bude věnována zejména vysvětlení rozdílů mezi povinnostmi uloženými jednostranně v interních dokumentech zaměstnavatele (zejm. pracovním řádu) a povinnostmi sjednanými ve dvoustranné dohodě

 

Zatímco povinnosti vyplývající z vnitřních předpisů musí plně korespondovat s právními předpisy, u sjednaných povinností se nabízí širší pole uplatnění ukládání dalších povinností, ačkoliv pochopitelně vždy musejí být respektována kogentní 

 

ustanovení pracovněprávních předpisů (např. ani dohodou nelze obejít zákonné požadavky na odměňování, pracovní dobu či bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Navíc na zaměstnance dopadá i obecná ochrana postavení zaměstnanců podle zákoníku práce a případně i dílčí ochrana podle občanského zákoníku (zejm. pokud jde o neplatnost zvlášť nevýhodných ujednání), což možnosti zaměstnavatelů vymahatelně sjednat některé povinnosti ještě více oslabuje.

Obsah

 • Úvod do problematiky ukládání povinností zaměstnanců – vysvětlení kontextu zákoníku práce a jeho hlavních zásad, včetně uvedení všech typů dokumentů (včetně neformálních pokynů nadřízeného), ve kterých je možné povinnosti zaměstnancům ukládat
 • Vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými dokumenty, tj. pracovním řádem, dalšími vnitřními předpisy, řídícími a organizačními akty zaměstnavatele, pracovní smlouvou a dalšími dohodami s individuálními zaměstnanci, resp. i zástupci zaměstnanců (kolektivní smlouvou)
 • Zmíněny budou i možnosti vedoucích zaměstnanců ukládat povinnosti v rámci jejich pokynů anebo rozdíly mezi dohodami a souhlasy zaměstnanců (pokud jde o možnost jejich vypovězení/odvolání)
 • Podstatná část semináře bude věnována i typickým okruhům povinností, které zaměstnavatelé preferují často zakotvit, například:
  • Povinnost mlčenlivosti, často kryjící veškeré záležitosti u zaměstnavatele, včetně mzdových nároků zaměstnance
  • Povinnost řešit střet zájmů, ať již jde o pracovní či soukromé záležitosti (např. zákaz bližších vztahů na pracovišti)
  • Zákaz kouření na pracovišti
  • Povinnosti podrobit se přezkoušení pracovních dovedností
  • Dodržování dress code apod.
 • V rámci semináře budou také vysvětlena rizika nesprávného ukládání a především trestání porušení povinností, a to včetně uvedení zkušeností ze soudních řízení
Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 23. ledna 2024

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P133

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

Další kurzy lektora:

Mateřská a rodičovská dovolená - pracovněprávní a mzdové aspekty

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal, Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  22. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P165

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online