Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní

null

pro

Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pro účastníky s menší praxí v oblasti, nicméně může stejně dobře posloužit jako opakování pro zkušenější uživatele. V rámci kurzu však nebudou probírány úplné základy, předpokládá se základní porozumění pojmům a postupům zadávání veřejných zakázek. Úplným začátečníkům proto doporučujeme absolvovat před seminářem kurz „Úvod do problematiky veřejných zakázek“.  

cíl

 • Předmětem výkladu bude zákonná úprava v podrobnosti nezbytné pro uvedení do problematiky – cílem semináře je seznámit účastníky s českou právní úpravou veřejných zakázek, tj. zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (s výjimkou zvláštních postupů dle části šesté, koncesí a veřejných zakázek v obraně nebo bezpečnosti). Předmětem výkladu také nejsou veřejné zakázky malého rozsahu. Pozornost nebude věnována ani méně častým druhům zadávacího řízení (soutěžní dialog, inovační partnerství)
 • Pozornost bude věnována praktickým zkušenostem, a to jak problémovým otázkám, tak pozitivním ohlasům či příkladům dobré praxe
 • Výklad bude doplněn praktickými příklady a procvičován na kontrolních otázkách a úkolech

obsah

 • Aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek, metodiky MMR a ÚOHS, judikatura
 • Elektronizace zadávacích řízení
 • Zadávací řízení
  • Druhy zadávacích řízení, podmínky jejich použití
  • Uveřejňování
  • Zahájení zadávacích řízení
  • Předběžné oznámení
  • Komunikace v zadávacích řízeních, doručování
 • Průběh zadávacího řízení (model otevřené řízení)
  • Nabídka – podání
  • Otevření obálek s nabídkami
  • Hodnotící komise
  • Posouzení a hodnocení nabídek
  • Ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy / zrušení řízení
  • Povinnosti uveřejnění informací ex post
 • Kvalifikace
  • Kvalifikace – veřejný zadavatel (jednotlivé skupiny požadavků)
  • Kvalifikace – sektorový zadavatel
  • Prokazování kvalifikace (vč. zvláštních způsobů)
  • Posuzování kvalifikace
 • Zadávací podmínky, jejich obsah a poskytování
 • Podlimitní režim
  • Zjednodušené podlimitní řízení
 • Užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění
  • Podmínky použití
  • Průběh
 • Změny uzavřených smluv na plnění veřejných zakázek
 • Opravné prostředky (námitky, přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudní přezkum)
 • Diskuze a dotazy (průběžně)
Lektor

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

právník specializující se na právo veřejných zakázek

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 8. - 9. října 2020, 1. den: 9-16.30 h. (oběd), 2. den: 9-16 h. (oběd)

Čas kurzu: 9-16:30 hod.

Kód kurzu: P066

Kategorie kurzu: Obchodní právo

Poptat jako firemní kurz