Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 3denní

LETNÍ SEMINÁŘ

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

pro

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců.

cíl

 • Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor
 • Zlepšit vedení výběrového rozhovoru
 • Naučit se identifikovat faktory osobnosti

obsah

 • Fáze výběrového procesu
 • Příprava na výběrový rozhovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, modelování způsobilostí, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník atd.)
 • Identifikace způsobilostí kandidáta před a při výběrovém rozhovoru (komunikační dovednosti, organizace práce a času, vedení lidí, kreativita, schopnost pracovat v týmu, motivace atd.)

 

   • Struktura výběrového rozhovoru
   • Schopnost klást konkrétní cílené otázky
   • Základní chyby při vedení výběrového rozhovoru
   • Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
   • Modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru
   • Schopnost aktivního naslouchání
 • Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis
 • Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

metody

Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

poznámka


Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 18. srpna 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P073A

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

pro

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti.

cíl

Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech.

obsah

 • Diagnostické metody (pozorování, rozhovor, testy, dotazníky, analýza produktu)
 • Dostupné testy a dotazníky (MBTI, test transakční analýzy, test Belbinův na týmové role, testování matematicko-logického myšlení)
 • Možnosti, které může poskytnout psychologická diagnostika (testy osobnosti, testování intelektové kapacity, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.)

metody

Výklad, vyzkoušení si některých dotazníků.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 19. srpna 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P073B

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

INTEGRACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

INTEGRAČNÍ PROGRAM

INTEGRAČNÍ PROGRAM

pro

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

cíl

Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

obsah

 • Co je to integrace nového zaměstnance a kdy začíná
 • Jaký je význam integrace pro nového zaměstnance a pro firmu
 • Design integračního programu
 • Integrační příručka (co by měla obsahovat)
 • Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
 • Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí

 

 • Role a kompetence „průvodce“ integrací
 • Principy koučujícího přístupu
 • Hodnocení v rámci integrace
 • Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, další vzdělávání)
 • Adaptace jako dlouhodobý proces
 • Stabilizační prvky (motivace, benefity, informace,…)
 • Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
 • Příklady integračních programů a jejich rozbor

metody

Výklad, práce ve skupinách, případové studie.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 20. srpna 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P073C

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

Cyklus Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 3denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 18. - 20. srpna 2020

Čas: 9-17 hod.

Kód: P073

Kategorie: Personalistika

14 500 Kč (s DPH 17 545 Kč) , oběd

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Jednání s podřízenými a zvládání konfliktních situací pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní

Lektor:  PhDr. Luděk Vajner

Datum:  5. - 6. října 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P014

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)