Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní

LETNÍ SEMINÁŘ

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 2denní

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

pro

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců.

cíl

 • Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor
 • Zlepšit vedení výběrového rozhovoru
 • Naučit se identifikovat faktory osobnosti

obsah

1. den:
 • Fáze výběrového procesu
 • Příprava na výběrový rozhovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, modelování způsobilostí, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník atd.)

 

 • Identifikace způsobilostí kandidáta před a při výběrovém rozhovoru (komunikační dovednosti, organizace práce a času, vedení lidí, kreativita, schopnost pracovat v týmu, motivace atd.)
  • Struktura výběrového rozhovoru
  • Schopnost klást konkrétní cílené otázky
  • Základní chyby při vedení výběrového rozhovoru
2. den:
 • Obtížné typy kandidátů a indikace z jejich chování (úzkostné typy, agresivní, narcistické, pedantní… – možnosti simulací při výběrových rozhovorech)
  • Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
  • Psychodiagnostické a modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru (dotazník MBTI, příklady modelových situací)
  • Schopnost aktivního naslouchání
 • Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis
 • Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

metody

Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

poznámka


Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 19. - 20. srpna 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P078A

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

pro

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti.

cíl

Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech.

obsah

 • Zkoušení a testování dovedností a osobnosti
 • Dostupné testy a dotazníky (MBTI, test transakční analýzy, test strategie řešení konfliktů, test Belbinův na týmové role, dotazník stylů řízení, testování matematicko-logického myšlení)
 • Možnosti, které může poskytnout psychologická diagnostika (testy osobnosti, testování intelektové kapacity, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.)

metody

Výklad, vyzkoušení si některých dotazníků.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 21. srpna 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P078B

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ

INTEGRAČNÍ PROGRAM

INTEGRAČNÍ PROGRAM

pro

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

cíl

Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

obsah

 • Co je to integrace nového zaměstnance a kdy začíná
 • Jaký je význam integrace pro nového zaměstnance a pro firmu
 • Design integračního programu
 • Integrační příručka (co by měla obsahovat)
 • Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
 • Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí

 

 • Hodnocení v rámci integrace
 • Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, další vzdělávání)
 • Adaptace jako dlouhodobý proces
 • Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
 • Příklady a jejich rozbor

metody

Výklad, práce ve skupinách, případové studie.
Lektor

PhDr. Luděk Vajner

nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 22. srpna 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P078C

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

Cyklus Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 4denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 19. - 22. srpna 2019

Čas: 9-17 hod.

Kód: P078

Kategorie: Personalistika

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 3denní

Lektor:  PhDr. Luděk Vajner

Datum:  18. - 20. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P073

Cena: 14 500 Kč  (s DPH 17 545 Kč)

Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 3denní

Lektor:  PhDr. Luděk Vajner

Datum:  18. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P073A

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 3denní

Lektor:  PhDr. Luděk Vajner

Datum:  19. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P073B

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)