Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

pro

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců.

cíl

 • Zlepšit a sjednotit náborový proces
 • Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů
 • Naučit se identifikovat faktory osobnosti

obsah

 • Náborový proces od A do Z
 • Příprava, realizace a uzavření výběrového řízení (plánování náboru, tvorba job description, profil kandidáta, preselekce a selekce vhodných kandidátů, náborové zdroje, analýza CV a dalších písemných náležitostí, nabídka a protinabídka ve výběrovém řízení)

 

 • Výběr vhodných kandidátů (profesionální vedení pracovního pohovoru, komunikační dovednosti recruitera, umění získat a udržet si zájem uchazeče)

 

  • Struktura výběrového rozhovoru
  • Správné a cílené kladení otázek během pohovoru
  • Nejčastější chyby při vedení výběrového rozhovoru
  • Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
  • Modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru
  • Schopnost aktivního naslouchání
  • Vyjednávání o finančním očekávání kandidáta
  • Reference a jejich ověřování

 

 • Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis (Interview Report)
 • Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

metody

Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

poznámka


Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.
Lektor

Mgr. Vanda Šmolíková

lektorka měkkých dovedností, zabývá se psychoterapií, je kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii, pracovala jako konzultant a headhunter v personální agentuře a také jako obchodník

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 15. srpna 2022

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P084A

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

pro

Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu.

cíl

Utřídit si informace o možnostech testování uchazečů ve výběrových řízeních.

obsah

 • Diagnostika a její využití ve výběrovém řízení
 • Etika při využití diagnostických metod
 • Správné načasování
 • Možnosti psychodiagnostiky
 • Různé diagnostické metody – pozorování, rozhovor, testy, dotazníky a další
 • Vhodné kombinace diagnostických metod

 

 • Assessment centrum
 • Výhody a nevýhody diagnostiky
 • Tipy a techniky z praxe

metody

Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe.
Lektor

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

dlouholetá odbornice v oblasti HR, koučka a konzultantka, Katedra personalistiky, VŠE v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 16. srpna 2022

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P084B

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

JAK NA ONLINE NÁBORY

ČÍM ZAUJMOUT KANDIDÁTA ONLINE

ČÍM ZAUJMOUT KANDIDÁTA ONLINE

pro

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

cíl

Naučit se kvalitní online nábor zaměstnanců, získat přehled o možnostech a nejlepší praxi v této oblasti.

obsah

 • Základní principy online náboru
 • Volba prostředí
 • Čím zaujmout a získat kandidáta online
 • Příprava online výběrového řízení
 • Online výběrový rozhovor
 • Firemní kultura online
 • Na co se zaměřit při komunikaci s kandidátem
 • Psychodiagnostika v online náboru

 

 • Komunikace výsledku výběrového řízení
 • Následné kroky
 • Rozdělení rolí manažerů a personalistů
 • Řešení nenadálých situací, příprava záložního řešení
 • Příklady z praxe, sdílení

metody

Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.
Lektor

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

dlouholetá odbornice v oblasti HR, koučka a konzultantka, Katedra personalistiky, VŠE v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 17. srpna 2022

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P084C

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

ADAPTACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

INTEGRAČNÍ PROGRAM

INTEGRAČNÍ PROGRAM

pro

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl

Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

obsah

 • Co je to adaptace nového zaměstnance a kdy začíná
 • Jaký je význam adaptace pro nového zaměstnance a pro firmu
 • Design adaptačního programu
 • Adaptační příručka (co by měla obsahovat)
 • Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
 • Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí
 • Různé principy adaptačního přístupu
 • Hodnocení v rámci adaptace

 

 • Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, plán vzdělávání a rozvoje)
 • Stabilizační prvky (motivace, benefity, informace)
 • Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
 • Průběžná komunikace a zpětná vazba
 • Příklady z praxe, sdílení

metody

Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.
Lektor

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

dlouholetá odbornice v oblasti HR, koučka a konzultantka, Katedra personalistiky, VŠE v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 18. srpna 2022

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P084D

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) , oběd

Cyklus Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 4denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 15. - 18. srpna 2022

Čas: 9-17 hod.

Kód: P084

Kategorie: Personalistika

16 500 Kč (s DPH 19 965 Kč) , oběd

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

4 typologie osobnosti
 - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  4. - 5. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P034

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Efektivní formy komunikace, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  8. - 9. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P029

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Zvládání nátlakových taktik a manipulace při vyjednávání - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  11. - 12. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P031A

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)