Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
nejen z pohledu cestovních náhrad

NOVELA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

NOVELA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

cíl

Směrnice o vysílání pracovníků, která byla zásadně novelizována v polovině roku 2020, se týká mnoha českých zaměstnavatelů vysílající zaměstnance na pracovní cesty, ukládá jim nové povinnosti a klade limity vyslání. Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU nejen na pracovní cesty z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí.

obsah

Co je to vyslání z pohledu různých právních předpis?
 • Evropské právo
 • Pracovní právo
 • Daňové právo
 • Právo sociálního zabezpečení
Pracovní cesta a vyslání
 • Nárok na cestovní náhrady
 • Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • Místo výkonu práce v zahraničí
Volný pohyb služeb a jeho limity
 • Co je to volný pohyb služeb
 • Kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice
 • Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
 • Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • Povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání
Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států
 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo, atd.
 • Sankce za nesplnění notifikačních povinností
Sociální zabezpečení a vyslání
 • Vyslání
 • Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • Souběžně vykonávaná činnost
 • Výjimka
 • Oznamovací povinnosti a formulář A1 – jak ho získat
Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele
 • Kdy vzniká českému zaměstnavateli stálá provozovna v zahraničí
 • Povinnosti při vzniku stálé provozovny
 • Situace, kdy stálá provozovna nevzniká
Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání
 • Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady
Související daňové povinnosti v České republice
 • Zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů (dopad progresivního zdanění) včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů
Příklady, dotazy a diskuze
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ État – Francie“ a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 27. září 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P123

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  20. února 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P152A

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  17. dubna 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P154

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty do eu nejen z pohledu cestovních náhrad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  11. května 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P153

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online