Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
nejen z pohledu cestovních náhrad
(výklad s přesahem do dalších právních předpisů)

NOVINKA
NOVELA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

NOVELA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

pro

Určeno pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na zahraniční pracovní cesty, tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.

cíl

 • Na semináři budou účastníci seznámeni s platnou právní úpravou vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty z pohledu zákoníku práce a poskytováním cestovních náhrad, jakož i dalšími souvislostmi pracovních zahraničních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, pozornost bude věnována i judikatuře a výsledkům koordinačních výborů k této problematice

 

 • Seminář se zaměřuje vedle poskytování cestovních náhrad i na související problematiku poskytování minimálních pracovněprávních nároků zaměstnancům podle zahraničních právních předpisů, a to jak do novely, tak po novele směrnice o vysílání pracovníků, která zvyšuje nároky zaměstnanců a zároveň vysílajícím zaměstnavatelům ukládá další povinnosti
 • Část semináře bude také věnována sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a povinnosti při vyslání na pracovní cestu dokládat zejména formulář A1, riziko zdanění příjmů i cestovních náhrad zaměstnanců v zahraničí při delších (a v některých případech i kratších) zahraničních pracovních cestách

obsah

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2020 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:
 • Nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance
 • Nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly)
 • Rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů v České republice)
 • Sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad podle českých předpisů
 • Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad
 • Zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady
 • Další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (ohlašovací povinnosti, minimální či srovnatelná mzda, maximální délka pracovní doby před novelizací směrnice o vysílání pracovníků a po novelizaci směrnice o vysílání pracovníků, kontroly ze strany zahraničních institucí, vymáhání pokut)
 • Místo výkonu práce v zahraničí
 • Vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách
 • Sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění při vyslání zaměstnanců na zahraniční pracovní cestu, kdy zaměstnanec vyslaný na zahraniční pracovní cestu podléhá a kdy nepodléhá českým pojistným předpisům, formulář A1 podle koordinačních nařízení, formuláře potvrzující vyslání do smluvních států mimo EU
 • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do zahraničí na pracovní cestu v zahraničí a v České republice, postupy podle situace zaměstnance (rezident nebo nerezident) a zaměstnavatele (existence stálé provozovny v zahraničí či nikoliv)
 • Příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy)
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“.

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 16. března 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P146

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  16. června 2020, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P145

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty nejen z pohledu cestovních náhrad (výklad s přesahem do dalších právních předpisů)

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  12. listopadu 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P103

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  25. listopadu 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P102A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)