Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
- analýza vzdělávacích potřeb kolegů
a příprava na výběr nejvhodnějšího dodavatele vzdělávání

ANALÝZA POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ

ANALÝZA POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ

Pro

Určeno pro všechny, kteří mají na starost vzdělávání a rozvoj lidí, a které zajímá, jak prostředky na vzdělávání využít co nejlépe.

Cíl

Naučit se rozpoznat skutečné potřeby zaměstnanců a pracovních týmů a propojit je s potřebami firmy, tak abychom byli schopni zjistit, který dodavatel je schopen Vaše potřeby skutečně naplnit. Seminář Vám pomůže využívat prostředky na vzdělávání skutečně efektivním způsobem, tedy nevyhazovat peníze z okna.

Obsah

Společně prozkoumáme, jak se liší potřeby a očekávání všech zúčastněných stran při sjednávání vzdělávací či rozvojové akce. 

 

Jaké jsou možné cesty, jakým způsobem vzdělávat a rozvíjet Vaše lidi, a jak poznáte tu nejlepší variantu pro Vás. Seznámíme Vás se základy metodického uvažování, které by měl ovládat každý, kdo má na starosti rozvoj a vzdělávání a rozhoduje kdy, kolik a do koho se budou investovat Vaše zdroje tak, aby to přineslo skutečný efekt.
  • Rozvojový mnohoúhelník – kdo všechno je součástí zadání a realizace Vašeho rozvojového projektu a jak může či nemůže ovlivnit úspěch akce
  • Co lze rozvíjet, jak lze vzdělávat – kompetenční model jako orientační vodítko pro uvažování o možné vzdělávací či rozvojové akci, preferované způsoby učení
  • Stanovování reálných cílů – raději více cílů nebo jeden a pořádně? Co bude mít větší efekt? Pocit, že jsme hodně nakoupili nebo skutečný posun a změna přístupu Vašich lidí?
  • Aspekty, které reálnost cílů ovlivňují – jak by měl zvolený obsah školení, kurzu či rozvojového projektu odpovídat jeho reálnému provedení v čase a prostoru
  • Přehled způsobů, metod a technik rozvoje a vzdělávání – jaké jsou možnosti
  • Případové studie – ukázky dobré i špatné praxe

Metody

Předání metodického know-how a vysvětlení na případových studiích, hry a úkoly na sestavení ideální zakázky, praktické rady a tipy, které budete po celý den pod odborným dohledem rovnou aplikovat na Vaši reálnou situaci. Možná odejdete i s Vaší konkrétní poptávkou a jasnou vizí, kudy a jak s Vašimi lidmi dál.
Lektor

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

nezávislá trenérka a koučka (ICF) od r. 1999, jako první aplikovala do světa managementu a vzdělávání divadelní metodu Divadlo Fórum, zakladatelka a odborná garantka výcviku Metoda zážitkové pedagogiky

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 13. března 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P111

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd