Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH
pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

null

obsah

 • Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty)
 • Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat
 • Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit
 • Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád, pravidla pro ukládání povinností zaměstnancům (vymezení „pracovní kázně“)
 • Osobní agenda – osobní spis, přístup vedoucích zaměstnanců k němu, GDPR (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů), nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti (kamerové systémy, kontrola elektronické pošty aj.), hrozba pokut – nová úprava v zákoně o inspekci práce

 

 • Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání
 • Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu, přeložení, dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
 • Konkurenční doložka
 • Novela ZP provedená změnou zákona o specifických zdravotních službách (změny vstupních prohlídek a lékařských prohlídek zaměstnanců pracujících v noci)
 • Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb (hlavní změny – pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, lékařský posudek a jeho důsledky)
 • Novela ZP a dalších zákonů týkající se agenturních zaměstnanců
 • Další dílčí změny
 • Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, organizační změny, odstupné, hromadné propouštění – vybrané výkladové otázky, zdravotní nezpůsobilost k práci
 • Základní povinnosti zaměstnanců – posuzování porušení „pracovní kázně“, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům, možnosti propuštění zaměstnance, soudní judikatura
 • Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Odměňování, včetně práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli
 • Překážky v práci, včetně náhrady mzdy v době prvních 2 týdnů nemoci, kontroly nemocných ze strany zaměstnavatelů, sankce
 • Odpovědnost za škodu, rozlišování mezi pracovními a nepracovními úrazy
 • Právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů
 • BOZP, hlavní práva a povinnosti zaměstnanců podle zákoníku práce a dalších předpisů
 • Kategorizace prací, rizikové práce
 • Povinnost zaměstnanců a zaměstnavatelů prokazovat při kontrole doklady (sankce)
 • Inspekce práce a poslední změny právní úpravy, státní zdravotní dozor, ukládání pokut
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 6. února 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P115

Kategorie kurzu: Pracovní právo

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Zákoník práce a související zákony, některé jejich změny

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  19. prosince 2018, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P092C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Zákoník práce a související zákony, některé jejich změny

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  23. ledna 2019, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P114A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  24. ledna 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P136A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)