Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

pro

Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seznámení s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.

obsah

  • Nové důležité osobní překážky v práci a jejich uplatňování v pracovních vztazích (otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné)
  • Změny v zákoníku práce v souvislosti s novou úpravou pracovnělékařských služeb (vstupní lékařská prohlídka a její proplácení, práce v noci, důsledky neabsolvování periodické pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance)

 

  • Změny v poskytování pracovního volna neuvolněným členům zastupitelstev
  • Změna výše minimální mzdy v širších souvislostech
  • Nová ustanovení zákoníku práce týkající se zákazu diskriminace zaměstnanců
  • Nové přestupky včetně výše finančních postihů v případě porušení předpisů v oblasti soukromí a osobních práv zaměstnanců a agenturního zaměstnání
  • Změny ustanovení zákoníku práce týkající se povinností zaměstnavatelů v ČR při odměňování zaměstnanců vysílaných ze zemí EU
  • Nová pravidla pro výdělečnou činnost uchazečů o zaměstnání
  • Možnost dočasného přidělování cizinců s povolením k zaměstnání, se zaměstnaneckou nebo modrou kartou, agenturou
  • Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 11. ledna 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P117

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  10. května 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P120

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)