Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020
- aktuality, změny a zkušenosti z praxe

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

pro

Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seznámení s obsahem novelizace zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2020, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou.

obsah

Novelizace zákoníku práce – zejména:
 • Změna povinností zaměstnavatele týkající se zařazení zaměstnance/zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

 

 • Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa
 • Významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené
 • Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)
 • Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Návrh zavedení nového institutu sdílení pracovního místa (jobsharing)
 • Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání
 • Změna úpravy dočasného přidělení zaměstnance
 • Nově stanovená kritéria v souvislosti s přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích
 • Úprava rodičovského příspěvku a související změny v čerpání rodičovské dovolené
 • Nová překážka v práci – dlouhodobá péče, dosavadní zkušenosti s jejím využíváním
 • Aktuální změny v souvisejících pracovněprávních předpisech
 • Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 8. ledna 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P092

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  20. listopadu 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P089

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Zákoník práce v roce 2021 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  8. ledna 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P085

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)