Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2022
- aktuality, změny a zkušenosti z praxe

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

pro

Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seznámení s aktuálními změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2022, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou.

obsah

Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů:
 • Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů (otcovská dovolená, rodičovská dovolená, pečovatelská dovolená, pružné uspořádání práce)

 

 • Možnost výkonu práce zaměstnankyň/zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou a povinnosti zaměstnavatele týkající se úpravy jejich pracovní doby
 • Ošetřovatelské volno
 • Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance)
 • Nově stanovené informace o podstatných aspektech pracovněprávních vztahů
 • Minimální předvídatelnost pracovních podmínek
 • Nové požadavky pro sjednávání zkušební doby
 • Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence
 • Přechod na jinou formu zaměstnání
 • Povinná odborná příprava zaměstnanců
 • Podpora v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 6. ledna 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P094

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  9. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P139

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)