Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

ONLINE SEMINÁŘ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci.

cíl

Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 

Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Aktualizované případové studie představují převážnou část semináře, seminář se hodí jak pro začínající, tak pro pokročilejší účastníky.

obsah

 • Vysvětlení pravidel, jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v ČR, práce v jiném členském státě, vyslání, práce střídavě v ČR a v jiném členském státě, časté pracovní cesty, výjimky)
 • Zaměstnanec a částečný home-office v jiném členském státě
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Formulář A1 a související povinnosti zaměstnavatele
 • Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do superhrubé mzdy
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
 • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související ohlašovací povinnosti
 • Výpočet superhrubé mzdy, pokud je za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
 • Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti)
 • Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
 • Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi
 • Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
 • Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, mezinárodní pronájem pracovní síly)
 • Notifikační povinnosti při vyslání do jiného členského státu, minimální pracovněprávní podmínky
 • Solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů
 • Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“.

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 12. dubna 2021

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: O144

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  9. dubna 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O143

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  9. dubna 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P143

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  12. dubna 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P144

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)