Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

NOVELA
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

pro

Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni.

cíl

Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců, tj. určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 

Rozebíráno bude i vysílání zaměstnanců do zahraničí, a to nejen cizinců, ale i občanů České republiky. Část výkladu bude věnována i dopadům home office zaměstnanců v zahraničí, jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů, zejména při práci českých daňových rezidentů v zahraničí. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

obsah

 • Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Získání formuláře A1
 • Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období pandemie i po ní z pohledu sociálního zabezpečení
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
 • Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
 • Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období pandemie i po ní a dopady na zdanění daňových nerezidentů
 • Rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení
 • Zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne)
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti
 • Výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
 • Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
 • Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů
 • Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, práce pro stálou provozovnu)
 • Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty po novele zákona o daních z příjmů (progresivní zdanění)
 • Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají, dotazy a diskuze
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“.

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 16. listopadu 2021

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P115

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  18. října 2021, 9-17 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O113A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  18. října 2021, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  16. listopadu 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O115

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)