Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Pro

Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni.

Cíl

Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců z pohledu pojištění a zdanění, tj. určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009, nové rámcové dohody a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů, pokynu GFŘ D-59 

 

a smluv o zamezení dvojího zdanění. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Obsah

 • Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Získání formuláře A1
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele
 • Home office v jiném členském státě a možnosti jeho řešení na základě Rámcové smlouvy
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Zaměstnávání studentů z jiného členského státu EU a dopady do pojistného
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Jak se určí daňová rezidence u zaměstnanců (jak ji doložit)
 • Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
 • Přístup k home office v ČR a v zahraničí a dopady na zdanění daňových nerezidentů
 • Zálohy na daň ze závislé činnosti pro českého zaměstnavatele (kdy ano a kdy ne)
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů
 • Výpočet základu daně
 • Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
 • Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů
 • Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU
 • Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců
 • Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají, dotazy a diskuze
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ État – Francie“ a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 15. dubna 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P143

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

3 200 Kč (s DPH 3 872 Kč)

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů včetně změn - komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  12. února 2024, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P141A

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty do EU nejen z pohledu cestovních náhrad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  10. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P142A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů včetně změn - komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  29. května 2024, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P141B

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online