Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

pro

Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni.

cíl

Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců z pohledu pojištění a zdanění, tj. určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rozebíráno bude i vysílání pracovníků do zahraničí, a to nejen cizinců, ale i občanů České republiky. 

 

Část výkladu bude věnována i dopadům home office zaměstnanců v zahraničí, jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů, zejména při práci českých daňových rezidentů v zahraničí. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

obsah

 • Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Získání formuláře A1
 • Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí z pohledu sociálního zabezpečení
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
 • Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
 • Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí a dopady na zdanění daňových nerezidentů
 • Zálohy na daň ze závislé činnosti v ČR (kdy ano a kdy ne)
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti
 • Výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů
 • Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
 • Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů
 • Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, práce pro stálou provozovnu)
 • Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty po novele zákona o daních z příjmů (progresivní zdanění)
 • Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají, dotazy a diskuze
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ État – Francie“ a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 17. dubna 2023

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P154

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  17. října 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P125A

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  16. listopadu 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P127

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zaměstnávání cizinců v ČR 
- komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  12. února 2024, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P125B

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online