Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - z pohledu imigračního práva
ve světle aktuálních změn a přípravy nového cizineckého zákona

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

Pro

Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Cíl

  • Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023, zejména v oblasti zaměstnaneckých a modrých karet, prodloužení dočasné ochrany a zdravotního pojištění cizinců a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, jehož konečný návrh bude projednáván v Poslanecké sněmovně a další připravované změny
  • Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních 

 

postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců, účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti
Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Obsah

  • Úvod do problematiky – v rámci úvodu bude představena novela zákona o pobytu cizinců dotýkající se zaměstnaneckých a modrých karet, změny týkající se prodloužení dočasné ochrany a zdravotního pojištění cizinců a informace k přípravě nového cizineckého zákona. Představeny budou i další připravované změny aktuální ke dni konání semináře.
  • Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana) – pozornost bude věnována institutu dočasné ochrany a právům z ní vyplývajících (volný vstup na trh práce) a dále posledním změnám souvisejícím s prodloužením dočasné ochrany
  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků – v rámci této části budou účastníci seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR, podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU a jejich rozdělení do dvou skupin s odlišnými právy a povinnostmi
  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států – hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce, účastníci budou upozorněni na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců, účastníci budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení
  • Výjimky a zvláštní povolení – tato část bude věnována představení alternativních postupů – mimořádnému pracovnímu vízu, modré kartě, kartě vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)
  • Závěr a diskuze – posledním bodem semináře je diskuze s účastníky související s přednášenou problematikou, nicméně tento bod bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře
Lektor

Mgr. Matěj Daněk

advokát se specializací na pracovní právo a právo zaměstnávání cizinců, člen pracovní skupiny k cizineckému zákonu v rámci České advokátní komory, aktivně se účastní projednání připomínek k novému zákonu, člen European Employment Lawyers Association (EELA), a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV)

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 24. června 2024

Čas kurzu: 9-14:30 hod.

Kód kurzu: P140

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)