Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR
- z pohledu pracovního a imigračního práva
ve světle přijatých a dále připravovaných změn

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

pro

Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

cíl

  • Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2022, s ohledem na aktuální uprchlickou krizi a zaměstnávání občanů Ukrajiny a s tím související změny účinné od konce června 2022
  • Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců, účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti

 

Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

obsah

  • Úvod do problematiky – v rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky, účastníci budou informováni o změnách účinných v roce 2022 zejména s ohledem na konflikt na Ukrajině, pozornost bude věnována i případným epidemickým opatřením MZ ČR a jejich souvislosti s cizineckou problematikou
  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků – v rámci této části budou účastníci seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR, podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU a jejich rozdělení do dvou skupin s odlišnými právy a povinnostmi
  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států – hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce, účastníci budou upozorněni na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců, účastníci budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení
  • Výjimky a zvláštní povolení – tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)
  • Závěr a diskuze – posledním bodem semináře je diskuze s účastníky související s přednášenou problematikou, nicméně tento bod bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře
Lektor

Mgr. Matěj Daněk

advokát

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 24. října 2022

Čas kurzu: 9-14:30 hod.

Kód kurzu: P121

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle přijatých a dále připravovaných změn

Lektor:  Mgr. Matěj Daněk

Datum:  24. října 2023, 9-14:30 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P124

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online