Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ osob se zdravotním postižením, mladistvých,
a pracovní podmínky žen-matek a zaměstnanců pečujících o dítě

NOVINKA
OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance, event. statutáry společností.

cíl

Informovat účastníky o povinnostech zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto osob a následné čerpání příspěvků. Také budou vysvětleny povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání mladistvých osob a zaměstnanců pečujících o dítě.

obsah

 • Výčet právních předpisů a odkaz na důležitá legislativní pravidla
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (jednotlivé kategorie) a osob zdravotně znevýhodněných – zásadní rozdíly mezi zaměstnáváním osob ve třetím stupni invalidity

 

a v prvním a druhém stupni – jasná definice, kdo je osobou se zdravotním postižením, osoba zdravotně znevýhodněná – zásadní rozdíly mezi osobou se zdravotním postižením a osobou zdravotně znevýhodněnou, podrobný rozbor
 • Motivace zaměstnavatelů pro vytváření vhodných pracovních míst pro osoby zdravotně postižené – výklad pojmů pracovní rehabilitace a příprava pro uplatnění osoby zdravotně postižené (pokus o zaměstnání), finanční motivace na zřízení pracovních míst pro uvedené osoby, podmínky poskytování těchto příspěvků, výklad pojmů včetně názorných příkladů
 • Chráněná dílna, chráněné pracoviště – kdo může mít status chráněné dílny a podmínky pro zřízení chráněného pracoviště, podpora zaměstnavatelům, kteří mají zřízenou chráněnou dílnu/pracoviště, finanční podpora pro vytvoření chráněného pracoviště, a na každého jednotlivého zaměstnance/osobu se zdravotním postižením, podmínky pro poskytování tohoto příspěvku
 • Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušným Úřadem práce – právo zaměstnavatelů na informace, povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce
 • Výhody zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců – odpočet pojistného z vyměřovacího základu osoby se zdravotním postižením pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, slevy na daních, jejich výše, dokladování rozhodnutí o přiznání invalidity, a průkazky ZTP/P poplatníkem, jeho povinnosti a práva plátce daně – zaměstnavatele
 • Náhradní plnění za povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a osob se zdravotním postižením – podrobný výklad plnění povinného podílu zaměstnávání těchto osob, výpočet průměrného přepočteného stavu zaměstnanců, určení 4%, způsoby jak naplnit povinný podíl – zaměstnávání těchto osob, náhradní plnění, finanční plnění na účet úřadu práce, termíny odesílání příslušného tiskopisu o náhradním plnění
 • Aktivní politika zaměstnanosti – společensky účelná pracovní místa, investiční pobídky, příspěvek na zapracování, překlenovací příspěvek, příspěvek na přechod na nový podnikatelský program, uplatňování žádostí o tyto programy, a případné výše těchto příspěvků
 • Podmínky při zaměstnávání mladistvých osob podle zákoníku práce – práce, které může mladistvá osoba vykonávat a práce zakázané
 • Podmínky výkonu práce u žen matek, nebo ostatních zaměstnanců pečujících o děti nebo jiné osoby, práce, které jsou zakázané pro těhotné ženy, kojící žena na pracovišti zaměstnavatele, umožnění kratší pracovní doby u žen, pečujících o děti, žena matka a práce přesčas, vysílání na pracovní cesty, práce v noci
 • Směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců – rodičů, pečujících osob: záměrem je umožnit rodiči, který primárně o dítě nepečuje (nejčastěji otci), volno až na dva měsíce v roce, pokud v rodině žije dítě do osmi let věku, a to s náhradou mzdy
 • Další možnosti čerpání volna při péči o dítě, či o rodinné příslušníky – již schválené, rekapitulace, připomenutí zásad čerpání: otcovská dovolená, peněžitá pomoc muži (otci), rodičovská dovolená a její flexibilita, pečovatelská dovolená (osoby pečující, nebo ošetřující děti, nebo své rodinné příslušníky), dlouhodobé ošetřovné
 • Účastníci obdrží podrobné pracovní materiály, včetně názorných ukázek doporučených postupů a výpočtů, a to podle posledního legislativního vývoje
Lektor

Zdeněk Křížek

specialista v personální a mzdové oblasti

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 8. ledna 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P166

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Lektor:  Zdeněk Křížek

Datum:  8. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P153A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Lektor:  Zdeněk Křížek

Datum:  5. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P160

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online