Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2022

ONLINE SEMINÁŘ
null

obsah

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2022 (např. vyměřovací základ u osob, za které hradí pojistné stát, změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)
 • Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu
 • Minimální vyměřovací základ, osoby, za které je plátcem pojistného stát, pracovní volno bez náhrady příjmů, pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci

 

 • Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
  • Osoby, jejichž příjmy se zdaňují jako příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů
  • Členové správních rad, dozorčích rad, osoby jmenované do funkce apod.
  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod., odlišnosti oproti zaměstnání malého rozsahu
 • Oznamovací povinnost – přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny v různých situacích – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, členové družstev, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, osoby, za které hradí pojistné i stát, atd.
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění, pojištěnci a plátci v EU – včetně nařízení č. 883/2004 a aktuálních mezinárodních smluv, cizinci v ČR, osobní rozsah zdravotního pojištění, principy koordinace v rámci EU
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance – vyměřovací základ, sazba pojistného, splatnost pojistného, způsob odvodu pojistného, sankce
 • Další povinnosti zaměstnavatele – povinnost podat přehled o platbě pojistného, kontrola u zaměstnavatele
 • Odvod pojistného u OSVČ
 • Vyúčtování pojistného, evidence pojištěnců
 • Aktuální informace, řešení modelových situací a praktických příkladů
Lektor

Mgr. Tomáš Červinka

hlavní metodik, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 25. ledna 2022

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: O141B

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Zdravotní pojištění v roce 2023

Lektor:  Mgr. Tomáš Červinka

Datum:  19. prosince 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P149A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Zdravotní pojištění v roce 2023

Lektor:  Mgr. Tomáš Červinka

Datum:  24. ledna 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P149B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)