Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2019

NOVELA
null

 

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2018 a návrh změn pro rok 2019
Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

obsah

Změny v roce 2018
 • Problematika podnikání ve společnosti (dříve sdružení)
 • Nákup a prodej osobního automobilu – pořízení nového dopravního prostředku, nové vymezení obchodního majetku, nárok na odpočet daně v částečné výši, prodej osobního automobilu, u kterého byl zákaz odpočtu daně

 

 • Stanovení místa plnění u služeb, místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci
 • Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby – problematika předplaceného dodání zboží nebo služby, poukazy dodání elektřiny, tepla, plynu a vody
 • Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi – zdanitelné (věcná břemena), osvobozený nájem, služby přijaté od neusazené osoby
 • Reklamace – oprava základu daně, vystavení opravného daňového dokladu, vazba na provedení opravy v kontrolním hlášení, opravy chyb a omylů
 • Dodání nemovité věci, pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, definice stavebního pozemku
 • Nájem nemovité věci, ubytovací služba, registrace plátce a identifikované osoby
 • Řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočty
 • Problematika uplatnění DPH u ubytovacích služeb, registrace za identifikovanou osobu
 • Nárok na odpočet daně, daňové doklady, vazba na kontrolní hlášení
 • Rizika neuznání nároku na odpočet daně
 • Úprava odpočtu daně při zničení nebo zcizení dlouhodobého majetku
 • Celkový přehled o použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce
 • Problematika kontrolního hlášení – vyloučení vzniku pokuty za nepodání KH, prominutí pokuty za nepodání KH
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění, jak se vyhnout ručení
Návrh změn od 1. 1. 2019
 • Věcné břemeno – nově nájem
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
 • Povinnost doručit daňový doklad – možnost uložit záznamní povinnost, sankce
 • Oprava základu daně – povinnost doručit daňový doklad – vazba na opravu odpočtu daně u příjemce
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce
 • Úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace
 • Režim přenesení daňové povinnosti – zavedení institutu „dobrá víra“
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019
JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

 • Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
 • Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
 • Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
 • Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
 • Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
 • Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
 • Nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
 • Nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 12. prosince 2018

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P138B

Kategorie kurzu: Daně

Další kurzy lektora:

Změny v zákoně o DPH pro rok 2020

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš , JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  20. ledna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)