Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2019

NOVELA
null

 

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2018 a návrh změn pro rok 2019
Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

obsah

Změny v roce 2018
  • Problematika podnikání ve společnosti (dříve sdružení)
  • Nákup a prodej osobního automobilu – pořízení nového dopravního prostředku, nové vymezení obchodního majetku, nárok na odpočet daně v částečné výši, prodej osobního automobilu, u kterého byl zákaz odpočtu daně

 

  • Stanovení místa plnění u služeb, místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci
  • Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby – problematika předplaceného dodání zboží nebo služby, poukazy dodání elektřiny, tepla, plynu a vody
  • Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi – zdanitelné (věcná břemena), osvobozený nájem, služby přijaté od neusazené osoby
  • Reklamace – oprava základu daně, vystavení opravného daňového dokladu, vazba na provedení opravy v kontrolním hlášení, opravy chyb a omylů
  • Dodání nemovité věci, pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, definice stavebního pozemku
  • Nájem nemovité věci, ubytovací služba, registrace plátce a identifikované osoby
  • Řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočty
  • Problematika uplatnění DPH u ubytovacích služeb, registrace za identifikovanou osobu
  • Nárok na odpočet daně, daňové doklady, vazba na kontrolní hlášení
  • Rizika neuznání nároku na odpočet daně
  • Úprava odpočtu daně při zničení nebo zcizení dlouhodobého majetku
  • Celkový přehled o použití režimu přenesení daňové povinnosti
  • Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce
  • Problematika kontrolního hlášení – vyloučení vzniku pokuty za nepodání KH, prominutí pokuty za nepodání KH
  • Ručení příjemce zdanitelného plnění, jak se vyhnout ručení
Návrh změn od 1. 1. 2019
  • Věcné břemeno – nově nájem
  • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
  • Povinnost doručit daňový doklad – možnost uložit záznamní povinnost, sankce
  • Oprava základu daně – povinnost doručit daňový doklad – vazba na opravu odpočtu daně u příjemce
  • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené
  • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce
  • Úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci
  • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace
  • Režim přenesení daňové povinnosti – zavedení institutu „dobrá víra“
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019
JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

 • Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
 • Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
 • Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
 • Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
 • Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
 • Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
 • Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a-110ze (mini one stop shop)
Lektor

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 13. února 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P161B

Kategorie kurzu: Daně

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík , Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  11. září 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P134

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  30. října 2019, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Změny v zákoně o DPH pro rok 2020

Lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík , Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  12. prosince 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)