Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021

ONLINE SEMINÁŘ
null

 

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2020 a pro rok 2021

 

Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

obsah

 • Problematika věcného břemene – nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně
 • Přemístění obchodního majetku
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – upřesnění definice, stanovení místa plnění, varianty řešení

 

 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
 • Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vyúčtování energií
 • Zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije
 • Úprava data uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
 • Daňové doklady
 • Změny sazeb daně
 • Vyúčtování dodání tepla, vody, vodného a stočného
 • Změny při opravě základu daně – snížení ZD, opravný daňový doklad
 • Možnost provedení opravy ZD u nedobytných pohledávek, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně u dlužníka
 • Dodání nemovité věci – lhůty
 • Úprava nájmu nemovité věci – výjimky, kdy nebude možné využít nájem jako zdanitelné plnění
 • Poskytnutí ubytovacích služeb
 • Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci
 • Upřesnění výpočtu daně v poměrné výši
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací
 • Nově snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku
 • Režim přenesení daňové povinnosti – „dobrá víra“, režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění pro obce
 • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2021

 

JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

 • Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
 • Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
 • Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
 • Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
 • Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
 • Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
 • Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a-110ze (mini one stop shop)
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 9. února 2021

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: O178B

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  14. září 2021, 9-16 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O146

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  14. září 2021, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P146

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  12. října 2021, 9-16 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O147

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)