Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2019
a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2018

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

cíl

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a novinkách pro rok 2019, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2018.

obsah

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti:
  • Rekapitulace změn ve zdaňování mezd přijatých pro rok 2018 a aktuální problémy v praxi (zdanění příjmů ze závislé činnosti u poplatníka bez prohlášení k dani v roce 2018, zdanění odměn členů orgánů PO, daňové zvýhodnění na vyživované děti, podmínky pro daňové osvobození u vybraných zaměstnaneckých benefitů, soustavná příprava na budoucí povolání, atd.)

 

  • Změny ve zdaňování mezd v roce 2019 - téma bude aktualizováno dle stavu legislativy (V zákoně o daních z příjmů se očekává zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši tzv. hrubé mzdy, dále zrušení tzv. solidárního zvýšení daně a solidární přirážky u záloh z příjmů ze závislé činnosti. Dále se očekává zavedení tzv. klouzavé progresivní sazby daně vymezené do dvou daňových pásem a obdobně v případě záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, a to i u poplatníka, který nemá u plátce učiněné prohlášení podle § 38k ZDP. Součástí bude zavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí daňovým rezidentům ČR ze zahraničí s tím, že poplatník bude mít možnost tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně nebo je může ponechat v obecném základu daně s vyšší sazbou daně.)
  • Další novinky související se zdaňováním mezd
Roční zúčtování záloh za rok 2018:
  • Legislativní rámec RZZ, lhůty a termíny, shrnutí povinnosti plátce daně a poplatníka
  • Okruh zaměstnanců, kterým lze provést RZZ a kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání – správné postupy v praxi
  • Odečet ročních nezdanitelných částí základu daně, roční slevy na manželku a školkovné
  • Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní
  • Opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
Změny v tiskopisech daně z příjmů ze závislé činnosti.
Diskuze a zodpovězení dotazů.
Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorkou semináře.
Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře.
Lektor

Katarína Dobešová

specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 25. února 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P137D

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Další kurzy lektora:

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování záloh za rok 2019

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  4. prosince 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P120A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování záloh za rok 2019

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  13. prosince 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P120B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování záloh za rok 2019

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  19. prosince 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P120C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)