Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2020
a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2019

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

cíl

Cílem semináře je poskytnout informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020, novinkách ve zdaňování mezd přijatých v roce 2019 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019.

obsah

 • Aktuální legislativa
 • Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a změny (novinky) v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“)
 • Rekapitulace změn přijatých v roce 2019 (zákon č. 306/2018 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.) – výklad k problematice srážkové daně u zaměstnanců bez prohlášení k dani, stanovení základu daně zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do systému zahraničního povinného pojištění v EU/EHP nebo ve Švýcarsku, nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů plynoucích do zahraničí

 

 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti
 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Problematika vybírání záloh na daň z příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 – legislativní rámec, postup, lhůty, shrnutí povinností poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, nezdanitelné části základu daně, roční slevy na dani, provedení ročního zúčtování u daňových nerezidentů, vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní, atd.
 • Opravy chyb při výpočtu záloh a daně
 • Aktuality v zaměstnaneckých benefitech
 • Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona, tiskopisy Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování záloh, Vyúčtování DPZ a DPS a další úpravy v daňových tiskopisech)
 • Dotazy posluchačů a diskuze
Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. 
Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Lektor

Katarína Dobešová

specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 6. ledna 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P151A

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  4. prosince 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  17. prosince 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  22. prosince 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)