Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2024
a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2023

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

Cíl

Poskytnout informace o novinkách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti (2023 a pro rok 2024) a ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Obsah

 • Novely zákona o daních z příjmů a aktuální změny ve zdaňování příjmů FO a zaměstnanců dle vývoje legislativy (vč. novely zákona lex-Ukrajina)
 • Daňové dopady související se zvýšením minimální a průměrné mzdy
 • Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v návaznosti na učinění prohlášení k dani, příjmy od daně osvobozené a které nejsou předmětem daně, příjmy zúčtované a nevyplacené v čistém, kdy plátce daně zálohu na daň nesráží atd.

 

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a zvýšení limitu pro podání DAP za r. 2023, legislativní rámec, lhůty a termíny, stanovení základu daně, vypořádání přeplatků a nedoplatků, povinností poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy povinnost podat daňové přiznání, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP a  příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP, různé životní situace, atd.)
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti u daňových nerezidentů (určení daňového domicilu, zdanění příjmů za práci v ČR a provedení ročního zúčtování u nerezidentů, poskytnutí daňových úlev (kdy ano a kdy ne), definice zdroje příjmů atd.)
 • Jak opravit dluhy na záloze a dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP
 • Nezdanitelné části základu daně (úroky z úvěrů na bydlení, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci a úhrada za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání)
 • Slevy na dani (základní, na invaliditu, průkaz ZTP/P, na studenta) a roční slevy (na druhého z manželů a školkovné a za zastavenou exekuci)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti a soustavná příprava na budoucí povolání
 • Výklad k vybraným zaměstnaneckým benefitům vč. stravovacího paušálu, opcí na akcie, slevy z ceny, bezúplatných plnění (darů) a péče o zaměstnance
 • Další aktuální informace k problematice zdaňování mezd
 • Daňové tiskopisy (aktualizované vzory, lhůty a informace ke zpracování)
 • Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál (též v elektronické podobě).

 

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Lektor

Katarína Dobešová

specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 15. prosince 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P138B

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč)

Další kurzy lektora:

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024 a roční zúčtování záloh za rok 2023

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  6. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024 a roční zúčtování záloh za rok 2023

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  20. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024 a roční zúčtování záloh za rok 2023

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  10. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P147A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online