Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

Finanční účetnictví

Na kurzech, školeních, trénincích či seminářích by vás mohla zajímat témata:

hmotný a nehmotný majetek

pohledávky a závazky

technické zhodnocení a opravy majetku

opravné položky a rezervy

odpisy majetku

časové rozlišení a dohadné položky

inventarizace majetku

fakturace

zatřiďování majetku

účetní a daňové doklady

účtování v cizích měnách

účetní výkazy a cash flow

změny v účetnictví

roční účetní závěrka

účetní aktuality

Vedení účetnictví zahrnuje široké pole oblastí, které musí dobrá či dobrý účetní zvládat. Od správy majetku, fakturace po správné účtování příjmů a nákladů. Proto pro vás tréninky, semináře, kurzy a školení připravujeme ve spolupráci se zkušenými lektory a lektorkami, jako jsou

Ing. Miluše Kinovičová

Ivana Palečková

Ing. Ilona Součková

Bc. Marta Šťastná

Ing. Alice Šrámková

Ing. Jana Pilátová

Ing. Petr Kout, CSc.

Tomáš Líbal

RNDr. Ivan Brychta

Aktivní filtr:

Oblasti kurzů: Finanční účetnictví

Zobrazit rozšířené vyhledávání

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách z pohledu účetního, daňového

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  9. října 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P186

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Pohledávky - právní, účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová, Mgr. Patrik Koželuha

Datum:  12. října 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P185

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  16. října 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P183

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vedeme pokladní hotovost a ceniny v souladu se všemi právními předpisy

Lektor:  Ing. Tomáš Kábrt, Ph.D.

Datum:  30. října 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P176

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  31. října 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P181B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Lektor:  RNDr. Ivan Brychta

Datum:  10. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P181C

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Československý daňový a účetní kongres 2023

Lektor:  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Ing. Stanislav Kouba Ph.D., Ing. Peter Horniaček, Ing. Tomáš Goláň, Ing. Mária Makrovská CA, DiplFR, Ing. Jan Telc Ph.D., Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Igor Pantůček, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Rusmanová, Ing. Zdeněk Urban

Datum:  13. - 15. listopadu 2023, 9-18 hod.

Místo: Hotel Galant Mikulov       Kód: P199

Cena: 9 990 Kč  (s DPH 12 088 Kč)

Forma účasti: Pouze prezenčně

Československý daňový a účetní kongres 2023

Lektor:  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Ing. Stanislav Kouba Ph.D.

Datum:  13. - 15. listopadu 2023, 9-18 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: P199O

Cena: 6 990 Kč  (s DPH 8 458 Kč)

Forma účasti: Pouze online

Účetní a daňové doklady

Lektor:  Bc. Zuzana Bartůšková

Datum:  16. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P175

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Příprava na účetní závěrku 2023 a aktuality v účetnictví 2023/2024

Lektor:  Ing. Jana Pilátová

Datum:  21. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P189

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Lektor:  Ing. Martin Kučera

Datum:  24. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P187

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Dlouhodobý majetek pro pokročilé v příkladech - účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  28. listopadu 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P184

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nový zákon o účetnictví - základní kurz

Lektor:  Ing. Jana Pilátová

Datum:  29. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P173

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nové účetní předpisy pro podnikatelské subjekty

Lektor:  Ing. Jana Pilátová

Datum:  15. ledna 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P174

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Cash flow - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme

Lektor:  Ing. Alice Šrámková

Datum:  22. ledna 2024, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P191

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Roční účetní závěrka s Ing. Kinovičovou

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  30. ledna 2024, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P190

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Přehled změn v účetnictví a daních z příjmů v roce 2024

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  8. února 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P192

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Fakturace, daňové a účetní doklady

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  16. února 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P177B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Evidence a inventarizace majetku

Lektor:  Bc. Zuzana Bartůšková

Datum:  23. února 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P179

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  26. února 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P181/2A

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online