Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Finanční účetnictví

Na kurzech, školeních, trénincích či seminářích by vás mohla zajímat témata:

hmotný a nehmotný majetek

pohledávky a závazky

technické zhodnocení a opravy majetku

opravné položky a rezervy

odpisy majetku

časové rozlišení a dohadné položky

inventarizace majetku

fakturace

zatřiďování majetku

účetní a daňové doklady

účtování v cizích měnách

účetní výkazy a cash flow

změny v účetnictví

roční účetní závěrka

účetní aktuality

Vedení účetnictví zahrnuje široké pole oblastí, které musí dobrá či dobrý účetní zvládat. Od správy majetku, fakturace po správné účtování příjmů a nákladů. Proto pro vás tréninky, semináře, kurzy a školení připravujeme ve spolupráci se zkušenými lektory a lektorkami, jako jsou

Ing. Miluše Kinovičová

Ivana Palečková

Ing. Ilona Součková

Bc. Marta Šťastná

Ing. Alice Šrámková

Ing. Jana Pilátová

Ing. Petr Kout, CSc.

Tomáš Líbal

RNDr. Ivan Brychta

Aktivní filtr:

Oblasti kurzů: Finanční účetnictví

Forma kurzu: Prezenční

Zobrazit rozšířené vyhledávání

Roční účetní závěrka s Ing. Kinovičovou

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  27. ledna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P207

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  RNDr. Ivan Brychta

Datum:  18. února 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P214A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc., RNDr. Ivan Brychta

Datum:  21. února, 16. března a 14. dubna 2022, 1. den: 9 - 15 h., 2. a 3. den: 9 - 14 h., 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/1

Cena: 5 900 Kč  (s DPH 7 139 Kč)

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  21. února 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  16. března 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/1B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účetní a daňové doklady

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  18. března 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P211

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc., RNDr. Ivan Brychta

Datum:  14. dubna, 27. května a 21. června 2022, 1. a 3. den: 9 - 14 h., 2. den: 9 - 15 h., 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/2

Cena: 5 900 Kč  (s DPH 7 139 Kč)

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Lektor:  RNDr. Ivan Brychta

Datum:  14. dubna 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217C

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Rozbory účetní závěrky - jak se stát srozumitelným partnerem managementu

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  19. dubna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P210

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Pohledávky - právní, účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová, Mgr. Patrik Koželuha

Datum:  21. dubna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P221

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  22. dubna 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P222

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Dlouhodobý majetek pro pokročilé v příkladech - účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  28. dubna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P220

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  10. května 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P218

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  20. května 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P214B

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  27. května 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/2A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Asistentky a jejich pozice v účetnictví

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  10. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P213

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  13. června 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P219

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  17. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P223

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  21. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/2B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Vedeme pokladní hotovost a ceniny v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  24. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P212

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Dlouhodobý majetek pro začátečníky od A až do Z - 2denní

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  25. - 26. srpna 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P216

Cena: 7 500 Kč  (s DPH 9 075 Kč)

Účtování podle jednotlivých účtových tříd na praktických příkladech

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  9. září 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)