Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Finanční účetnictví

Na kurzech, školeních, trénincích či seminářích by vás mohla zajímat témata:

hmotný a nehmotný majetek

pohledávky a závazky

technické zhodnocení a opravy majetku

opravné položky a rezervy

odpisy majetku

časové rozlišení a dohadné položky

inventarizace majetku

fakturace

zatřiďování majetku

účetní a daňové doklady

účtování v cizích měnách

účetní výkazy a cash flow

změny v účetnictví

roční účetní závěrka

účetní aktuality

Vedení účetnictví zahrnuje široké pole oblastí, které musí dobrá či dobrý účetní zvládat. Od správy majetku, fakturace po správné účtování příjmů a nákladů. Proto pro vás tréninky, semináře, kurzy a školení připravujeme ve spolupráci se zkušenými lektory a lektorkami, jako jsou

Ing. Miluše Kinovičová

Ivana Palečková

Ing. Ilona Součková

Bc. Marta Šťastná

Ing. Alice Šrámková

Ing. Jana Pilátová

Ing. Petr Kout, CSc.

Tomáš Líbal

RNDr. Ivan Brychta

Aktivní filtr:

Oblasti kurzů: Finanční účetnictví

Forma kurzu: Prezenční

Zobrazit rozšířené vyhledávání

Přehled změn v účetnictví a daních z příjmů v roce 2023

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  9. února 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P205

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Cash flow - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme

Lektor:  Ing. Alice Šrámková

Datum:  16. února 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P208

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  17. února 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P212A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc., RNDr. Ivan Brychta

Datum:  27. února, 24. března a 21. dubna 2023, 1. den: 9 - 15 h., 2. a 3. den: 9 - 14 h., 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/1

Cena: 6 900 Kč  (s DPH 8 349 Kč)

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  27. února 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účetní a daňové doklady

Lektor:  Bc. Zuzana Bartůšková

Datum:  17. března 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P210

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních podnikatelů a nestátních neziskových organizací

Lektor:  RNDr. Petr Beránek

Datum:  22. března 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P218

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Účtování kurzových rozdílů ve světle posledních interpretací Národní účetní rady

Lektor:  RNDr. Petr Beránek

Datum:  22. března 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P222

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  24. března 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/1B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  14. dubna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P223

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Dlouhodobý majetek pro pokročilé v příkladech - účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  20. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P219

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc., RNDr. Ivan Brychta

Datum:  21. dubna, 26. května a 22. června 2023, 1. a 3. den: 9 - 14h., 2. den: 9 - 15 h., 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/2

Cena: 6 900 Kč  (s DPH 8 349 Kč)

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Lektor:  RNDr. Ivan Brychta

Datum:  21. dubna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215C

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Rozbory účetní závěrky - jak se stát srozumitelným partnerem managementu

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  24. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P209

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Pohledávky - právní, účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová, Mgr. Patrik Koželuha

Datum:  27. dubna 2023 , 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P220

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  15. května 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P216

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Jak předcházet chybám v účetnictví

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  25. května 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P221

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  26. května 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/2A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  31. května 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P212B

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  12. června 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Vedeme pokladní hotovost a ceniny v souladu se všemi právními předpisy

Lektor:  Ing. Tomáš Kábrt, Ph.D.

Datum:  16. června 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P211

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  22. června 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215/2B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Lektor:  Ing. Tomáš Kábrt, Ph.D.

Datum:  23. června 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P224

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Dlouhodobý majetek pro začátečníky od A až do Z - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Kábrt, Ph.D.

Datum:  24. - 25. srpna 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P214

Cena: 7 500 Kč  (s DPH 9 075 Kč)

Účtování podle jednotlivých účtových tříd na praktických příkladech

Lektor:  Ing. Dana Vankeová

Datum:  15. září 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P213

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)