Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Firemní kurzy na míru

Jak objednat?

Firemní kurz na míru můžete objednat u našich manažerů vzdělávacích projektů

Mgr. Daniel ProkešMgr. Daniel Prokeš

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 724 689 159

Bc. Jakub ŠmakalBc. Jakub Šmakal

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 734 156 851

Nebo on-line poptávkou firemního kurzu.

Proč obliba firemních kurzů roste?

Rostoucí obliba firemních kurzů Stále větší množství podniků si uvědomuje potřebu skutečně efektivního vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců.

Není proto divu, že zejména o firemní kurzy připravené na míru je mezi našimi klienty stále větší zájem.

Máme z tohoto trendu radost, neboť si uvědomujeme a vidíme, jakou efektivitu tyto semináře podnikům přinášejí. Nejvíce nás těší, že se na nás obracejí především naši stálí klienti, jejichž zaměstnanci již většinou prošli otevřenými kurzy a na základě těchto zkušeností mají zájem o ucelené tématické vzdělávání pro svůj podnik.

Co klienti na firemních kurzech zejména oceňují?

 • Možnost lepšího určení vzdělávacích a rozvojových potřeb klienta.
 • Plné přizpůsobení obsahu vzdělávacího programu potřebám společnosti a jeho sestavení na míru, včetně nejvhodnější kombinace témat, aktivit a odborníků pro danou oblast.
 • Zaměření kurzu na jasně specifikovaný cíl a řešení zcela konkrétních situací přímo z pracovního prostředí klienta.
 • Celkově vyšší ekonomickou efektivitu seminářů, plné přizpůsobení místa, času a konání kurzů, výhodnější cenovou nabídku v případě dlouhodobých programů či většího počtu účastníků z jedné společnosti.
 • Individuální přístup a maximální vstřícnost k řešení požadavků a potřeb klienta z naší strany.
 • Možnost otevřeně řešit a konzultovat firemní záležitosti.
 • Posílení spolupráce v týmu.

Naše služby v oblasti firemních vzdělávacích programů

 • Konzultace a poradenství v oblasti vzdělávání.
 • Analýzy vzdělávacích potřeb.
 • Příprava vzdělávacích projektů.
 • Vedení tréninkových programů v uvedených tématických oblastech.
 • Pomoc při firemních akcích v rolích nezávislých moderátorů - facilitátorů.
 • Koučování jednotlivců i týmů.
 • Videotrénink přímo na pracovišti, rozbor autentických záznamů.
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávání, zpětná vazba od lektorů a návrh dalšího rozvoje zaměstnanců.

Tématické okruhy

Tématické celky našich programů jsou variabilní. Semináře vždy sledují potřeby konkrétních lidí a firem, a proto jsou vždy jiné.

Na Vaše přání lze jako firemní kurz připravit jakékoliv téma uvedené v katalogu otevřených kurzů či naopak sestavit vzdělávací program přesně podle Vašeho přání. Do programu je možné zařadit i témata, která sice nejsou uvedena v katalogu, ale která díky svému širokému okruhu lektorů můžeme zajistit.

Nabízíme vždy možnost realizace jediného kurzu nebo celého systému vzdělávání zaměstnanců Vaší společnosti. Firemní seminář může mít u některých témat (právo, daně apod.) podobu výkladu, u tréninkových seminářů doporučujeme interaktivní formy výcviku a menší pracovní skupinky účastníků.

Cílové skupiny

Zaměření na cílovou skupinuU firemních kurzů je efektivní zaměření buď na konkrétní cílové skupiny (jako např. řídicí pracovníci a manažeři, asistentky, mistři, obchodníci) nebo průřezově na celou firmu, zejména u témat jako je zlepšování komunikace, asertivity, rozvoj týmové spolupráce, péče o zákazníka, ale i v oblastech obchodního i pracovního práva, daní a účetnictví apod.

Postup spolupráce v případě vašeho zájmu

1. Zpracování a provedení projektu

 • Nejdříve provedeme důkladnou analýzu vzdělávacích potřeb cílové skupiny, a to v souladu se strategickými cíli Vaší společnosti.
 • Na základě zjištěných potřeb připravíme návrh vzdělávacího projektu, jeho cíle, obsah a časový plán.
 • Konečná podoba projektu vzniká jakožto výsledek našich společných jednání a vzájemné spolupráce.
 • V dalším kroku následuje rozpracování jednotlivých pracovních a tréninkových seminářů a dojednání organizačního zabezpečení.
 • Vaše spolupracovníky na seminářích povedou naši odborní lektoři, případně Vašim lidem poskytneme individuální konzultace.
 • Klíčovou součástí naší spolupráce bude vyhodnocení výsledků projektu či jednotlivých seminářů, které přináší jednak zpětnou vazbu o dosažení cílů společné práce, ale také plány do budoucnosti.

Celý tento postup Vám přináší záruku, že připravovaný program Vám přinese maximální návratnost vložených investic.

2. Způsob vedení tréninkových seminářů

Uvědomujeme si, že v procesu učení a vzdělávání je osobní zkušenost nejužitečnější. Proto také klademe důraz na aktivní účast každého člena pracovního týmu.

Naše práce na tréninkových seminářích je vedena formou videotréninku modelových situací. Teorie tvoří rámec nezbytný pro trénink. Značnou váhu mají modelové situace, hry, případové studie, testy, individuální a skupinová práce a další interaktivní formy výcviku.

Při analýze videozáznamů dostávají účastníci seminářů od lektorů i kolegů zpětnou vazbu. Je posilováno a zdůrazňováno zejména to, co se daří, co vede k žádanému výsledku.

Tento způsob práce podporuje zdravé sebevědomí a kompetenci lidí a poskytuje základy pro jejich další rozvoj.

Optimální počet účastníků

3. Počet účastníků

Optimální počet účastníků tréninkových seminářů je 8 - 10 osob ve skupině. Při tomto počtu je zabezpečen individuální přístup k účastníkům. Maximální počet účastníků ve skupině doporučujeme stanovit na 12 osob.

U výkladových seminářů je možný počet větší, záleží vždy na Vašich potřebách.

4. Délka tréninkového programu

Optimální délka jednoho bloku tréninkového programu je dva dny. Trénink je možné realizovat i jako jednodenní bloky. Tréninkovým dnem se rozumí cca 8 hodin výuky, např. v takovémto schématu: 9.00 - 12.30 trénink, 12.30 - 13.30 oběd, 13.30 - 17.00 trénink (je možné přizpůsobit Vašim požadavkům). Délka seminářů v oblastech práva, daní, účetnictví apod. závisí vždy na rozsahu daného tématu.

5. Materiály, pomůcky a vybavení

Každý účastník obdrží pracovní manuál ve formě podkladů, které jsou interaktivně dotvářeny v průběhu semináře, případně odbornou publikaci.

Běžně využíváme všechny audiovizuální pomůcky umožňující lepší porozumění i zapamatování látky, jako je flip chart, dataprojektor, zpětný projektor, televize, video, videokamera.

Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, přivezeme vlastní bez navýšení nákladů.

Možné místo konání

6. Možné místo konání

Trénink je možné realizovat v sídle Vaší společnosti, v místě vybraném Vaší společností nebo můžeme místo konání zajistit sami. Doporučujeme konání raději mimo pracoviště účastníků, aby se na trénink mohli plně soustředit.

Jak objednat?

Firemní kurz na míru můžete objednat u našich manažerů vzdělávacích projektů

Mgr. Daniel ProkešMgr. Daniel Prokeš

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 724 689 159

Bc. Jakub ŠmakalBc. Jakub Šmakal

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 734 156 851

Nebo on-line poptávkou firemního kurzu.

Jak to na kurzech na míru vypadá?

Firemní kurzy - vizuální pomůcky
Firemní kurzy - práce ve skupinách
Firemní kurzy - zpětná vazba pomocí kamery
Firemní kurzy - zapojení účastníků
Firemní kurzy - spolupráce
Firemní kurzy - outdoor