Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Další témata firemních kurzů na míru

Jako firemní kurz na míru si lze objednat jakékoli téma z katalogu otevřených kurzů, které pro Vás rádi upravíme na míru.

Dále připravujeme jako firemní kurzy na míru:

 1. Outdoor s Tomášem Raškou
 2. Interkulturní tréninky
 3. Multi-cultural Insights into a Global Business by Christopher Johnson
 4. Základy první pomoci

OUTDOOR S TOMÁŠEM RAŠKOU

Outdoor kurzy

Outdoor je dlouho používaná forma tréninku, která má podstatně horší pověst, než si zaslouží. Proč tomu tak je? Často je pojat tak, že budeme běhat den po lese a stane se z nás tak príma parta. Nefunguje to? Nevzpomínají na podobné akce zaměstnanci v dobrém? Rozumím tomu.

Outdoor aktivity mohou být zábavné a velmi přínosné, pokud jsou dobře pojaty a provedeny. Pokud z nich účastníci dostanou zřetelné a jasné propojení mezi aktivitami a jejich praktickým životem, dostanou přesně to, co potřebují.

Určeno pro:
Firemní týmy, které hledají motivaci k další práci, řeší komplikované vztahy a potřebují zvýšit nejen výkonnost, ale i spokojenost s vlastní prací a prací v týmu.

Maximální velkost skupiny: 15 osob na jednoho lektora

Tomáš Raška

Cíl:Nalézt a zábavnou formou odstranit příčiny nízkého výkonu týmu, zvýšit motivaci, uvědomit si, čím jednotlivec přispívá k atmosféře v týmu a to v dobrém i špatném slova smyslu.

Obsah a metoda:
Týmové komunikační hry odehrávající se mimo učebnu i v ní. Hry jsou fyzicky celkem nenáročné, je možné je přizpůsobit složení týmu.
Po hrách následuje analýza postupu jednotlivých členů týmu a formulace pravidel, která zvýší její účinnost.
Používáme videokameru a následný rozbor natočeného materiálu.

INTERKULTURNÍ TRÉNINKY

Interkulturní tréninky

V současné době se v naší republice stále častěji v pracovní sféře setkáváme s cizinci. Je tomu tak v prostředí firem, které spolupracují se zahraničím, nebo mají zahraniční vedení.

Rovněž jsou Čeští zaměstnanci vysíláni firmami do zahraničí na krátkodobé či dlouhodobé pracovní pobyty. V obou případech vzrůstají podstatně pro zúčastněné pracovníky nároky na vzájemnou spolupráci, komunikaci.

I v dnešním značně globalizovaném světě si jednotlivé kultury udržují svá národní specifika, která se projevují v chování a jednání typickém pro určitou danou kulturu. Na to je dobré být připraven, jelikož odlišnosti mezi národy nejsou jen v jazyku.

Na jaké rozdíly je dobré se připravit?

Interkulturní trénink
 • v neverbální komunikaci
 • v přístupu k práci a  řízení lidí
 • ve způsobu řešení konfliktů
 • v projevování emocí
 • ve způsobu podávání zpětné vazby
 • sdělování kritiky
 • ve stanovování a dodržování termínů
 • ve vnímání času
 • v uplatňování kulturních norem a rituálů,
  atd.

Pokud není pracovník na zvláštnosti a odlišnosti cizí kultury připraven, může dojít k řadě zbytečných nedorozumění, konfliktů, kulturních střetů a ve výsledku k narušení či dokonce zániku vzájemné spolupráce. Při interkulturních trénincích proto připravujeme pracovníky na kontakt s cizí kulturou na pracovišti, seznamujeme je s odlišnostmi mezi danými kulturami a především ukazujeme efektivní cesty k úspěšné vzájemné spolupráci.

Kromě zmíněných interkulturních tréninků nabízíme též individuální či týmovou přípravu na spolupráci s cizinci na území ČR a při výjezdech českých pracovníků do zahraničí. Při těchto specifických přípravných programech je využíván interkulturní trénink v kombinaci s koučinkem a mentoringem. Je možné se zde velmi cíleně zaměřit na speciální požadavky jednotlivých firem a zaměstnanců, a přípravné programy ušít přímo tzv. na míru.

Rozvoj interkulturních kompetencí a interkulturní senzitivy patří v současnosti k nezbytným předpokladům pracovní úspěšnosti.

MULTI-CULTURAL INSIGHTS INTO A GLOBAL BUSINESS
by Christopher Johnson

Christopher Johnson

Christopher is well qualified to help Executives and Board Members to understand the challenges of working with people from other cultures and countries in most aspects of business.

He has lived and worked in three continents at senior levels running both FTSE 100 organisations and since 2006 running his own consultancy, coaching and facilitating Company which specialises in intercultural themes, the disciplines of getting the best out of people, leadership and helping organisation manage change especially cross international boundaries.

He has worked with organisation in most parts of the world but has particular expertise in the Far East, North Africa/Middle East and Europe.

His time is split between his homes in Czech Republic and the UK, and he holds two non-executive director positions and is Vice Chair of the Institute of Directors where he lives in Suffolk, England. Christopher is qualified to Bachelor degree level in medical biochemistry; holds a Master’s Degree in Business (MBA) and in 2010 was awarded a Doctorate (DBA) for his thesis work comparing the healthcare systems in the UK, Japan, Morocco and Czech Republic.

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Základy první pomoci

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci v problematice první pomoci. Rozpoznání stavů ohrožení základních životních funkcí, postup resuscitace a první pomoc při úrazech.

OBSAH SEMINÁŘE:

Náhlá zástava oběhu
 • Pojem základních životních funkcí, rozpoznání jejich ohrožení a postupy jejich podpory
 • Teorie základní neodkladné resuscitace podle standardů z roku 2010
 • Bezvědomí, poruchy dýchání a bezdeší

Nácvik základní neodkladné resuscitace na modelu

Nejčastější úrazy a způsoby jejich ošetření
 • Závažné úrazy, mnohočetná poranění
 • Pojem úrazového šoku a protišoková opatření
 • Krvácení a otevřené rány
 • Zlomeniny a poranění kloubů
 • Popáleniny termické a chemické
 • Inhalační postižení
 • Úraz elektrickým proudem
METODY VÝUKY:
 • Výklad s powerpointovou prezentací
 • Videoukázky správných postupů
 • Nácvik na modelu účastníky kurzu
 • Diskuze a odpovědi na otázky účastníků
 • Každý účastník obdrží také písemné materiály

Jak objednat?

Firemní kurz na míru můžete objednat u našich manažerů vzdělávacích projektů

Mgr. Daniel ProkešMgr. Daniel Prokeš

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 724 689 159

Bc. Jakub ŠmakalBc. Jakub Šmakal

Na Hřebenkách 72
150 00 Praha 5

mobil: 734 156 851

Nebo on-line poptávkou firemního kurzu.