Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Otevřené kurzy

Vidět víc

Otevřené kurzy jsou jednou z našich základních aktivit od samého vzniku firmy. Jejich kompletní přehled uveřejňujeme dvakrát ročně v katalogu, který svým klientům zasíláme poštou a je k dispozici také v elektronické podobě na našich webových stránkách.

Říci víc

Sestavení nabídky věnujeme vždy velkou pozornost a snažíme se aktuálně zařazovat témata, která účastníkům skutečně pomohou v jejich každodenní praxi. Pro účastníky je při těchto kurzech zajímavá možnost výměny zkušeností s pracovníky na stejných pozicích v různých společnostech.

Velkou pozornost věnujeme výběru lektorů, kteří mají dostatek  zkušeností z praxe. V současné době spolupracujeme s cca 150 lektory.

Způsob vedení kurzů a počet účastníků v jednotlivých seminářích se liší v závislosti na zvolené oblasti a způsobu práce daného lektora.

Zkusit víc

Tréninky dovedností probíhají v malém počtu účastníků (8 - 15), což umožňuje lepší koncentraci, kontakt s lektorem a větší prostor pro diskuzi. Téma je aplikováno na praktických příkladech a případových studiích. Při tréninku dovedností využíváme zejména videotrénink modelových situací, hry, testy a další interaktivní formy výcviku.

Slyšet víc

Výkladové semináře (např. na témata novel právních předpisů) mohou naopak probíhat ve větším počtu účastníků (20 - 50), což umožňuje větší výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky i diskuzi s lektorem.

Při každém kurzu obdrží účastníci písemné studijní materiály připravené lektorem (v podobě studijních manuálů, tezí, článků, doplňujících cvičení apod.), příp. odborné publikace.

Na každém kurzu se podává chutné občerstvení včetně nápojů, součástí celodenních kurzů je též oběd.

Kurzy se konají v učebnách v centru Prahy. (Pro více informací, kde probíhají naše kurzy a jak se k nám dostanete, klikněte zde).

Na přání zajišťujeme ubytování v různých cenových kategoriích dle požadavku klienta. Otevřené kurzy je možné objednávat přímo z těchto webových stránek - Katalog kurzů, e-mailem, telefonicky, písemně či faxem (viz Kontakty).

Ukázka z našich kurzů
Ukázka z našich kurzů
Ukázka z našich kurzů
Ukázka z našich kurzů
Ukázka z našich kurzů
Ukázka z našich kurzů