Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky

odpovědnost za porušení povinností smluvních stran, zajištění a vymáhání pohledávek, promlčení pohledávky, pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání, povinnosti člena statutárního orgánu, pohledávky ve vztahu k zahraničí, úrok z prodlení, společné dluhy a pohledávky